Villa Waterloo

Kenmerken

Adres Prins Hendrikstraat 4
Postcode/plaats 4761 AH Zevenbergen
Kadastraal bekend -
Huidige functie Villa
Oorspronkelijke functie Villa
Bouwjaar 1870
MIP-code BK130-000880

Redengevende omschrijving

Historie

Villa Waterloo is de voormalige directeurswoning van suikerfabriek Azelma, de eerste suikerfabriek van Nederland. Vanaf 1905 is het pand in gebruik als meisjespensionaat en vanaf 1925 tot 1978 gemeentehuis van de voormalige gemeente Zevenbergen.

Locatie

De villa is stedenbouwkundig uniek gelegen aan een centraal knooppunt in Zevenbergen, langs de oude uitvalsweg naar Hazeldonk en in combinatie met het naastgelegen voormalige koetshuis.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

De directievilla waterloo is gebouwd in ecclectische stijl (1870). Dat betekent verschillende neo stijlen door elkaar, onder andere neoromaans en neorenaissance. Het gebouw is opgebouwd uit baksteen, gepleisterd en voorzien van een mansarde dak met leien met vorstkam, diverse dakkapellen met frontons en een windvaan. De gevels zijn voorzien van gepleisterde lijsten, cordons en een kroonlijst. In de voorgevel een ingangspartij geflankeerd door pilasters met daarboven op de eerste verdieping omlijst raam met pilasters, fronton en balkon. Omlijste T-ramen, deels getoogd, deels onder rondbogen. Ingangspartij in voorgevel en linker zijgevel met omlijste dubbele deur met daarboven een halfrond venster, bordestrappen en balustrades. Zij- en achtergevels in  zelfde stijl als voorgevel: diverse muurschildering binnen omlijsting. In achtergevel middenrisaliet en een moderne (later toegevoegde niet monumentwaardige) brandtrap. Omgeven door parkje, voormalige tuin met enige oudere bomen.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan de eerste suikerfabriek van Nederland. Het kent een unieke stedenbouwkundige ligging en het bezit complexwaarde in combinatie met het voormalig koetshuis. Het heeft
architectuurhistorische waarde als villa in eclectische stijl.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Prins Hendrikstraat 4 te Zevenbergen. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Prins Hendrikstraat 4 te Zevenbergen gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (zuidwestzijde), beide zijaanzichten (noordwest- en zuidoostzijde) en achteraanzicht (noordoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Beeldbepalend, echter silhouet beperkt zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 1 0.5 0.5 Gelegen aan de voormalige doorgaande weg naar Hazeldonk. 
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 3 0.5 1.5 Vormt samen met het voormalige koetshuis een complex.
situationelewaarde Markante ligging 3 0.5 1.5 Vrijstaand gelegen aan centraal knooppunt.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan de voormalige doorgaande weg naar Hazeldonk en in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 5.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 2 1.0 2.0 Directievilla in eclectische stijl. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 2 1.0 2.0 Villa Waterloo is gebouwd in eclectische stijl. Het is opgetrokken in baksteen met gepleisterde lijsten en cordons. De villa is voorzien van een middenrisaliet, T-ramen, deels getoogd, deels onder rondbogen en ingangspartijen met bordestrappen en balustrades. Het dak is een mansarde dak gedekt met leien. 
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3 1.0 3.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals gepleisterde lijsten en cordons, middenrisaliet, T-ramen, deels getoogd, deels onder rondbogen, ingangspartijen met bordestrappen en balustrades, kroonlijst en frontons. 
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 1 1.0 1.0 Villa Waterloo is redelijk gaaf en goed herkenbaar.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Als 19e eeuwse villa zeldzaam in Moerdijk. 
Subtotaal 0-15 10.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 2 2.0 4.0 Herinnering aan voormalige gemeente Zevenbergen en de eerste suikerfabriek van Nederland. 
Subtotaal 0-15 10.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Goed herkenbaar als villa
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 33.0  

Foto's