Openbare grond: kopen of huren

Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen (groenstrook) of andere grond van de gemeente? In sommige gevallen kunt u die grond kopen of huren.

Let op: in verband met onderbezetting worden nieuwe aanvragen vanaf het nieuwe kalenderjaar in behandeling genomen. 

Aanvragen

  1. Als u een groenstrook wilt huren of kopen, kunt u dit online of schriftelijk aanvragen.
  2. Meestal geeft de gemeente de grond uit als tuingrond. Dit betekent dat de prijs per m2 meter laag is, maar dat u er niet op mag bouwen. Gaat u toch op de grond bouwen, dan kan de gemeente u sommeren het bouwwerk te slopen. De gemeente kan ook alsnog de prijs voor bouwgrond in rekening brengen. Of er op gemeentegrond gebouwd mag worden hangt af van het bestemmingsplan en andere publieke rechtelijke regels. Voor meer informatie kunt u terecht bij ons vergunningenloket.

Formulieren

Meenemen

Bij de schriftelijke aanvraag:

  1. Een geldig legitimatiebewijs;
  2. Situatieschets waarop de groenstrook staat aangegeven.

Voorwaarden

Wanneer geeft de gemeente de grond niet uit?

  1. Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Als sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen;
  2. Bij verkoop zal een erfdienstbaarheid gevestigd worden voor de eventueel aanwezige kabels en leidingen ( i.v.m. bereikbaarheid kabels en leidingen door de eigenaren van deze kabels / leidingen);
  3. Als u een woning huurt, dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen. Maar als aan de andere voorwaarden wordt voldaan is verhuur van de groenstrook mogelijk.