Snippergrond: kopen of huren

Als u een groenstrook wilt huren of kopen kunt u dit online of schriftelijk aanvragen.

Download het aanvraagformulier huur/koop grond

Let op: in verband met onderbezetting worden nieuwe aanvragen vanaf het nieuwe kalenderjaar in behandeling genomen. 

Aanvragen

Snippergroen huren

Meestal geeft de gemeente grond uit als tuingrond. Dit betekent dat de prijs per m² laag is, maar dat u er niet op mag bouwen. Gaat u toch op de grond bouwen, dan kan de gemeente u sommeren het bouwwerk te slopen. De gemeente kan ook alsnog de prijs voor bouwgrond in rekening brengen. Of er op gemeentegrond gebouwd mag worden hangt af van het bestemmingsplan en andere publieke rechtelijke regels. Voor meer informatie kunt u via onze website een afspraak maken met de afdeling Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de commissie snippergroen. Deze commissie bestaat uit verschillende adviseurs binnen de organisatie. Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Bijvoorbeeld als er sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen. Ook de aanwezigheid van kabels en leidingen onder het stuk grond kunnen een reden zijn om de grond niet te verhuren. Als de grond volgens de commissie in aanmerking komt voor uitgifte wordt het voornemen tot verhuur gepubliceerd op onze website. Als hier geen bezwaren op binnen komen wordt u een aanbod gedaan en wanneer u hiermee akkoord gaat wordt er een huurovereenkomst toegestuurd. Een huurcontract wordt afgesloten voor maximaal 2 jaar in verband met het vormen van nieuw beleid voor snippergroen. De huurprijs van de grond is € 1,54 per m² met een minimum van € 50,- per jaar.

Snippergroen kopen

Meestal geeft de gemeente grond uit als tuingrond. Dit betekent dat de prijs per m² laag is, maar dat u er niet op mag bouwen. Gaat u toch op de grond bouwen, dan kan de gemeente u sommeren het bouwwerk te slopen. De gemeente kan ook alsnog de prijs voor bouwgrond in rekening brengen. Of er op gemeentegrond gebouwd mag worden hangt af van het bestemmingsplan en andere publieke rechtelijke regels. Voor meer informatie kunt u via onze website een afspraak maken met de afdeling Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de commissie snippergroen. Deze commissie bestaat uit verschillende adviseurs binnen de organisatie. Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Bijvoorbeeld als er sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen. Ook de aanwezigheid van kabels en leidingen onder het stuk grond kunnen een reden zijn om de grond niet te verkopen. Als de grond volgens de commissie in aanmerking komt voor uitgifte wordt het voornemen tot verhuur gepubliceerd op onze website. Als hier geen bezwaren op binnen komen wordt u een aanbod gedaan. Nadat u hiermee akkoord gaat krijgt u een overeenkomst toegestuurd ter ondertekening. Hierna moet de overeenkomst passeren bij een notaris. Bij verkoop zal een erfdienstbaarheid gevestigd worden voor de eventuele aanwezige kabels en leidingen (in verband met bereikbaarheid kabels en leidingen door de eigenaren van deze kabels of leidingen). Als u een woning huurt, dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen. De verkoopprijs is € 90,- per m² + bijkomende kosten + notariskosten voor rekening van de koper.

Bent u op zoek naar een bouwkavel? Kijk dan op onze website de projecten. Bent u op zoek naar een bedrijventerrein neem dan contact op met een makelaar.

Meenemen

Bij de schriftelijke aanvraag:

  1. Een geldig legitimatiebewijs;
  2. Situatieschets waarop de groenstrook staat aangegeven.

Voorwaarden

Wanneer geeft de gemeente de grond niet uit?

  1. Bij een mogelijke uitgifte kijkt de gemeente naar de functie van de groenstrook. Als sprake is van een groenstrook die een duidelijke stedenbouwkundige of planologische functie heeft, zal de strook niet voor uitgifte in aanmerking komen;
  2. Bij verkoop zal een erfdienstbaarheid gevestigd worden voor de eventueel aanwezige kabels en leidingen ( i.v.m. bereikbaarheid kabels en leidingen door de eigenaren van deze kabels / leidingen);
  3. Als u een woning huurt, dan zal de gemeente geen groenstrook of restgrond aan u verkopen. Maar als aan de andere voorwaarden wordt voldaan is verhuur van de groenstrook mogelijk.