Briefadres

  • Heeft u geen woonadres? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres (postadres). Dit kan ook als u bijvoorbeeld verblijft in een verpleeghuis, gevangenis of blijf-van-mijn-lijfhuis.
  • Een briefadres moet een woonadres zijn en geen postbus of leeg adres

Alleen bij verblijf in een verpleeghuis kunt u hieronder (bij 'aanvragen') een formulier downloaden. In alle overige gevallen moet u een afspraak maken voor het aanvragen van een briefadres.

Aanvragen

U geeft de aangifte van het briefadres door aan de balie van het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

U neemt het volgende mee:

  • Geldig origineel legitimatiebewijs  
  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner
  • Formulier: Verklaring toestemming briefadres
  • Afhankelijk van de reden van aanvraag kunnen aanvullende stukken worden gevraagd

Formulieren

Voorwaarden

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt.

Een briefadres kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het aanvragen van reisdocumenten, rijbewijzen en eventuele sociale voorzieningen.

Hoofdbewoner

De hoofdbewoner van het adres dat u als briefadres aangeeft, moet hiervoor schriftelijk toestemming geven. Wanneer de hoofdbewoner toestemming geeft is hij verplicht ervoor te zorgen dat de poststukken, die voor u bestemd zijn, ook bij u terecht komen.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.