Vergadering welstands- en monumentencommissie 21-09-2023

Geplaatst: 20-9-2023

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 21 september van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. uitbreiden van een berging, Bariet 16, Zevenbergen
  2. bouwen van een logistiek bedrijfsgebouw, Containerweg ong., Moerdijk
  3. gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning voor het wijzigen van een schuur tot woning (VO), Havenstraat 11A, Standdaarbuiten
  4. verbouwen (samenvoegen) van garageboxen, Watermolen 56 S, Zevenbergen

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 140168.