Gemeente Moerdijk verkent Schansdijk voor opvang asielzoekers

Geplaatst: 2-5-2023

Foto door Marcel Otterspeer

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Het college van B&W wil verantwoordelijkheid nemen en een eerlijke bijdrage leveren aan een fatsoenlijke opvang van asielzoekers in ons land. Op 11 mei spreekt het college daarom met de gemeenteraad over een mogelijke opvanglocatie aan de Schansdijk in Zevenbergen voor maximaal 200 asielzoekers. De gemeenteraad moet later dit jaar definitief beslissen.

De rijksoverheid vraagt alle gemeenten om mee te werken aan een humane oplossing voor de asielcrisis. Om gemeenten in de toekomst te dwingen hun aandeel in de opvang te leveren, werkt de regering aan de zogenaamde ‘spreidingswet’. Dat betekent dat ook in onze regio opvang moet komen. Wethouder Bennie Blom: “Het college van B&W wil hieraan meewerken maar wel onder eigen voorwaarden. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk zelf te bepalen wat er in onze gemeente gebeurt op het gebied van asielopvang. Om zelf de regie te houden bieden we deze plek daarom nu aan bij het COA. In plaats van wachten tot de rijksoverheid een locatie aanwijst.”

Moerdijk biedt op dit moment nog geen opvang voor kansrijke asielzoekers die nog in de asielprocedure zitten. Op basis van de huidige prognose moet Moerdijk circa 150 plekken beschikbaar stellen. De verwachting is dat die prognose richting het einde van het jaar omhoog wordt bijgesteld. Daarom richt de gemeente zich op maximaal 200 plekken, zodat de opvang centraal op één locatie in de gemeente kan plaatsvinden, voor de duur van maximaal vijftien jaar.

Locatie

De mogelijke opvanglocatie aan de Schansdijk ligt ten noorden van de drie woontorens voor Oekraïners. Het is nog niet duidelijk hoe de gebouwen eruit gaan zien. Het COA denkt aan een gebouw met twee woonlagen en een apart gebouw met algemene voorzieningen. Ook komen er buitenvoorzieningen.

Nog geen definitief besluit

Op 11 mei om 20.30 uur spreekt het college met de gemeenteraad over de opvanglocatie. Het college vraagt wat de gemeenteraad van een opvanglocatie aan de Schansdijk vindt en welke aandachtspunten de raad heeft. Het is een openbare bijeenkomst die ook online is te volgen via de website Bestuurlijke Informatie. Als de gemeenteraad achter het idee staat, kan het college verder met de uitwerking. Uiteindelijk hakt de gemeenteraad definitief de knoop door. Naar verwachting gebeurt dat vóór de zomer.

Termijn

Na een positief besluit, is de inschatting dat het nog ongeveer twaalf maanden duurt voordat de opvanglocatie klaar is. Het COA moet eerst een vergunningsaanvraag indienen. Daarvóór gaat het COA uiteraard ook met omwonenden in gesprek. Ook zijn de gebruikelijke bezwaar- en beroepsprocedures van kracht.

Meer informatie en inloopbijeenkomst

Inwoners van Zevenbergen ontvangen op dinsdag 2 mei een brief over dit onderwerp. Op de pagina 'Asielopvang' staat meer informatie. Omdat de gemeente zich voor kan stellen dat inwoners over dit plan vragen hebben of bedenkingen, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op 15 mei in het gemeentehuis. De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners en bedrijven uit de gemeente. Iedereen is welkom tussen 19.00 en 21.00 uur op het moment dat het hen uitkomt. Onder andere het COA, de politie en de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Vragen kunnen ook worden gesteld via nummer 14 0168 of mail naar asielopvang@moerdijk.nl.

Tot slot

De humanitaire nood is hoog. Met het initiatief om deze locatie aan het COA aan te bieden, dragen we bij aan fatsoenlijke opvang van mensen die zijn gevlucht voor oorlog of geweld. Mensen die een steentje willen bijdragen kunnen zich aanmelden via asielopvang@moerdijk.nl.