Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 04-01-2024

Geplaatst: 3-1-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 4 januari van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. bouwen van een nieuwe woning, Boerendijk 52, Fijnaart
  2. wijzigen van de dorpshaven, Den Bels ongenummerd, Moerdijk
  3. bouwen van een bedrijspand, Schansweg ong., Klundert

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 0168.