Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 13-6-2024

Geplaatst: 12-6-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 13 juni van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. Bouwen van een woning, Naast Zuiddijk 26 Langeweg
  2. Wijzigen van een bedrijfspand naar woning, Wilhelminastraat 20 Fijnaart

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Vergunningen, handhaving en toezicht via telefoonnummer 140168.