Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 15-02-2024

Geplaatst: 14-2-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 15 februari van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. bouwen van 28 apartementen, Stoofstraat ong., Zevenbergen
  2. vervangen van een voordeur en 5 raamkozijnen (VO), Zevenbergsepoort 36, Klundert
  3. plaatsen van zonnepanelen, Kerkring 35, Willemstad
  4. dempen van een watergang, Rozemarijnstraat, Willemstad
  5. vergroten van een woning (VO), Voorstraat 25, Willemstad

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 0168.