Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 20-6-2024

Geplaatst: 19-6-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 20 juni van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. Plaatsen van keerwanden, Sluisweg 12 Heijningen
  2. Gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning (wijzigen locatie woning), Oude Kerkstraat 36b Standdaarbuiten
  3. Plaatsen van de mariakapel, Hoofdstraat 123 Zevenbergschen Hoek
  4. Vervangen puien en dak serre, Steenpad 6 Willemstad
  5. Verbouwen van een woning (isoleren gevels en aanbrengen kozijnen), Benedenkade 4 Willemstad
  6. Restaureren casco kazerne, Fortweg 1 Heijningen
  7. Realiseren van twee doorvoeren t.b.v. een palletkackel, Lage Wipstraat 80 Zevenbergen

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Vergunningen, handhaving en toezicht via telefoonnummer 140168.