Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 6-6-2024

Geplaatst: 5-6-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 6 juni van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. plaatsen van één parasolvoet met parasol 7*7 meter, Markt 5 Zevenbergen
  2. veranderen van de gevels (isoleren en steenstrips) (VO), Graaf Bernadottestraat 3 Heijningen
  3. gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning (wijzigen voorgevel), Plaza 22b Moerdijk
  4. plaatsen van de mariakapel, Hoofdstraat naast 123 Zevenbergen
  5. restaureren en gedeeltelijke herbouw van de botenloods, Fortweg 1 Heijningen
  6. bouwen van een loods (VO), Oostdijk 18 Willemstad

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 0168.