27 koninklijke onderscheidingen in Moerdijk bij de Lintjesregen op vrijdag 26 april 2024

Geplaatst: 26-4-2024

Ter gelegenheid van de lintjesregen 2024 ontvangen zevenentwintig inwoners van de gemeente Moerdijk een Koninklijke Onderscheiding.

De te decoreren inwoners krijgen de versierselen op 26 april a.s. tussen 09.00 en 13.00 uur thuis opgespeld.

Benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer André de Regt (59 jaar) uit Fijnaart

1996 – 2005 medeoprichter en voorzitter Regio Orkest West Brabant. Daarnaast wierf hij sponsoren en was hij mede-organisator van concerten.

2005 -2010 Vrijwilliger bij het Regio Orkest West Brabant. Ondersteuner bij diverse concerten.

2010 – 2014 Voorzitter Regio Orkest West Brabant. Initiator van verschillende voorstellingen in samenwerking met andere culturele disciplines.

2014 – heden Vrijwilliger bij het Regio Orkest West Brabant. Betrokken bij de voorbereiding en organisatie van concerten, ondersteuning van de penningmeester en lid van de kascommissie.

1993 – 1996 Voorzitter van muziekvereniging Jeugd en Kunst uit Fijnaart.

2003- 2022 Medeoprichter, verschillende bestuursfuncties en vrijwilliger bij Kiwanis Moerdijk.

2012 -2018 en Voorzitter en vrijwilliger bij de Black Sheep Swing Band uit West-Brabant

2021 – heden

Mevrouw Janneke Meeuwisse-van Laarhoven (69 jaar) uit Fijnaart

1992 – 2004 Bestuurslid (secretaris) tennisvereniging De Hoop uit Noordhoek

2002 – 2020 Mantelzorger van diverse familieleden en bewindvoerder van een inwoner van een zorginstelling.

2010 – 2018 Voorzitter van de KVO afdeling Noordhoek (thans Vrouwen van Nu). Betrokkende organiseerde vele activiteiten en zette zich in voor de fusie tot Vrouwen van Nu.

2014 – heden Vrijwilliger bij zorgorganisatie Surplus. Betrokkene is mantelzorgcoach.

2018 – heden Lid van het Kringteam West-Brabant (2018-2020) en lid (2020-2023) en voorzitter (2023-heden)van het provinciaal bestuur van Vrouwen van Nu Noord-Brabant. Sinds 2022 lid van de landelijke ledenraad.

2022 – heden Voorzitter Vereniging voor Gepensioneerden Rabobank West-Brabant.

De heer Eduard Butin Bik (56 jaar) uit Klundert

2000 – heden Voorzitter Scouting Jan Bautoen Groep uit Klundert (2000-2021) nadat hij daar van 1986 tot 1989 jeugdleider was geweest van de verkenners. In oktober 2023 is hij weer tot voorzitter benoemd. Verder actief als vrijwilliger bij evenementen, groepsweekenden en als organisator van wintertochten. Praktijkbegeleider voor het op peil houden van de kwalificaties van leden en vanaf 2013 lid Geschillencommissie Scouting Nederland.

1988 – 1995 Penningmeester en wapenmeester van de toenmalige schermvereniging TSSV Excalibur

2010 – heden Actief binnen de schermsport. Voorzitter (sinds 215) en trainer (sinds 2010) bij schermvereniging Beau Geste uit Zegge.

2014 – heden Oprichter, voorzitter en vrijwilliger van Stichting Schermsport Zuidwest Nederland. De stichting organiseert toernooien, schermkampen en nationale trainingsstages in West-Brabant met internationale deelname. Betrokkene is coach, scheidsrechter en praktijkbegeleider. Ook organiseert hij workshops voor scholen in West-Brabant.

Mevrouw Anita Ossewaarde (56 jaar) uit Klundert

2000 – heden Betrokkene was zelf laaggeletterd en ontplooit sinds 2000 vele activiteiten ten behoeve van de bestrijding van laaggeletterdheid. Als taalambassadeur geeft zij voor diverse lokale en regionale onderwijsorganisaties en stichtingen bekendheid aan de problemen rondom laaggeletterdheid. Zij maakt aan uiteenlopende doelgroepen, vanuit haar eigen ervaringen, duidelijk hoe ingewikkeld het leven is als de basisvaardigheden zoals lezen en schrijven of spreken onvoldoende worden beheerst. Daarnaast helpt zij organisaties bij de verduidelijking van communicatie-uitingen. Zij adviseert daarbij over de inhoud, vormgeving, lettertype en -grootte, kleurgebruik, gebruik van pictogrammen, foto’s, filmpjes, de indeling van de tekst, de lengte van zinnen en de woordkeuze. Sinds 2002 is zij actief met name vanuit de Stichting ABC, maar ook vanuit Taalhuizen, de Stichting Lezen & Schrijven, ROC West-Brabant, bibliotheken, diverse gemeenten in West-Brabant en voor ziekenhuizen en apothekersorganisatie KNMP.

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wim Schrauwen (77 jaar) uit Fijnaart

1984 – heden Bestuurslid, vrijwilliger bij v.v. Kaaise Boys, sinds een fusie in 2011 bij vv De Fendert uit Fijnaart. Jeugdleider, lid van het hoofdbestuur van Kaaise Boys, lid van het fusiebestuur en vicevoorzitter van het eerste bestuur van vv De Fendert. Hij fluit wekelijks jeugdwedstrijden en is actief als lid van werkploeg, belast met het onderhoud en schoonhouden van het sportcomplex en de gebouwen.

2008 – heden Vrijwilliger bij de Immanuëlparochie Cluster West Parochiekerk H. Jacobus de Meerdere. Koster op zondagen en bij uitvaarten, rondbrengen parochieblad en verlenen van hand- en spandiensten.

2010 – heden Vrijwilliger bij het onderhoud van het tennispark van tennisvereniging Fijnaart.

De heer Ton Haverkamp (69 jaar) uit Fijnaart

1990 – 1995 Raadslid van de gemeente Fijnaart en Heijningen

2003 – 2011 en Voorzitter van het CDA, afdeling Moerdijk.

2017 – heden

2011 – 2019 Voorzitter van de Ondernemersvereniging Fijnaart. Organisatie van activiteiten en vertegenwoordigen van belangen ondernemers bij de gemeente en instanties.

2013 – heden Initiator en secretaris-penningmeester van de lokale energiecoöperatie Energiek Moerdijk. Oprichter van Stichting Energietransitie Moerdijk die de financiële geldstromen beheert uit de opbrengst van de windmolens t.b.v. de inwoners.

2017 – 2022 Initiator en penningmeester van de Coöperatieve Kredietunie West-Brabant, die ondernemers middels coaching en extern kapitaal verder helpt.

De heer Jack Krougman (55 jaar) uit Fijnaart

1993 – 2023 Bestuurslid Algemene Zaken van FSV/vv De Fendert vanaf 1993. Bij de verhuizing van de vereniging veel werk verzet op de bouw. Ook had hij een groot aandeel in de geslaagde fusie tussen FSV en Kaaise Boys naar vv De Fendert in 2011. Elftalleider 1e elftal van FSV/vv De Fendert vanaf 2003. Hij was hierbij verantwoordelijk voor oa het materiaal, gaf hersteltrainingen, assisteerde bij de trainingen. Ook actief als vrijwilliger bij het onderhoud van het park.

De heer Ruud Krijnen (63 jaar) uit Klundert

1981 – heden Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Scouting Jan Batoengroep in Klundert. Leidinggevende, betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse groepsweekend, bij de opzet van het onderhoudsplan en lid van de Vrienden van Scouting. In het verleden als hopman of teamleider verantwoordelijk voor het programma van de groep 15- tot 18-jarigen. Ook was hij groepsvoorzitter, regiotrainer en lid van diverse activiteitencommissies

1998 – heden Dirigent van achtereenvolgens The Happy Voices (1998-2010) en het gemengd koor Couleur Vocale (2010-heden) in Willemstad.

2011 – heden Vrijwilliger bij de Judoklub Klundert. Ondersteuning van het bestuur; trainingen geven aan de jeugd van 5 t/m 16 jaar; organisatie en begeleiding van judokampen, stages en diverse activiteiten; ondersteuning tijdens toernooien en de productie van instructiefilmpjes tijdens de coronacrisis.

2017 – heden Vrijwilliger bij de gemeente Moerdijk. Medeorganisator van de diverse veteranenbijeenkomsten. Opsteller van nieuwsbrief voor veteranen en organisator van kransleggingen door veteranen tijdens herdenkingen.

In 2021 stelde hij een fototentoonstelling samen van Moerdijks veteranen. Bovendien helpt hij veteranen, daar waar nodig, om de weg te vinden naar de hulpinstanties

Mevrouw Elly Noordink-Schreuders (70 jaar) uit Klundert

1984 -heden Vrijwilliger bij Korfbalvereniging DSO Klundert. Jeugdscheidsrechter, barvrijwilliger, lid van de sponsorcommissie, bezorger van het clubblad en beheerder van de gevonden voorwerpen.

1985 – 1995 Vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk Klundert. Penningmeester en notulist van de Gereformeerde Jeugdcentrale. Organiseren van diverse jeugdclubs, het jaarlijkse jeugdkamp en diverse eindejaarsactiviteiten

2000 – heden Vrijwilliger bij de wekelijkse activiteiten van de verschillende woongroepen in Woonzorgcentrum Mauritshof in Klundert

2014 – heden Vrijwilliger (koffieschenken, helpen bij de lunch) bij Woonzorgcentrum De Westhoek in Zevenbergen

2018 – heden Lid van het buurtpreventieteam Klundert, wijk Blauwe Hoef, gemeente Moerdijk

2019 – heden Diaken en vrijwilliger bij Gereformeerde Kerk Klundert

De heer Marcel Langeweg (68 jaar) uit Klundert

1992 – 2015 vrijwilliger bij en bestuurslid (1998-2005) van de Korfbalvereniging DSO Klundert. Betrokkene was actief als barvrijwilliger (1992-2012) en bonds- en verenigingsscheidsrechter (2000-2015). Als bestuurslid was hij verantwoordelijk voor de portefeuille accommodatie. In de periode 2005-2015 was hij lid van de technische commissie en contactpersoon voor de scheidsrechters en in de periode 2009-2013 lid van de bouwcommissie voor het nieuwbouwcomplex.

1994 – 2000 en

2008 – heden Vrijwilliger bij en lid van de kerkenraad (2011-2015) van de Gereformeerde Kerk Klundert. Betrokkene was voorheen lid van de Commissie van Beheer (1994-2000) en is sinds 2008 lid van het mediateam. In deze laatste hoedanigheid verzorgt hij de beeld- en geluidsregistratie. In de periode 2011-2015 was hij bovendien diaken en tevens lid van de kerkenraad. Sinds 2017 is hij verder coördinator van de kerkradio en hij brengt sinds 2018 de zondagsbrieven rond.

2018 – heden Actief lid en coördinator van het buurtpreventieteam Klundert.

2022 – heden Vrijwilliger bij de Buurtbusvereniging Standdaarbuiten-Noordhoek. Betrokkene is actief als chauffeur.

Mevrouw Janneke van Bezooijen-den Hollander (66 jaar) uit Klundert

1995 – heden Intensieve mantelzorg voor een familielid

2000 -heden Vrijwilliger, Lid van de catechese-commissie, ouderling en pastoraal bezoeker bij de Gereformeerde Kerk Klundert.

2010 – heden Vrijwilliger bij SOVAK, een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Persoonlijk ondersteuner van een cliënt van SOVAK.

Mevrouw Gonny Hendrikx-Farla (73 jaar) uit Klundert

1985 – 1999 Vrijwilliger bij het Gecoördineerd Ouderenwerk Westhoek. Bezorger van maaltijden en coördinator van de bezorging.

1985 – heden Pleegmoeder van een meisje (1985 – 1988) en vervolgens pleegmoeder van haar pleegdochter (1991 – heden).

2004 – 2014 Vrijwilliger bij het Woonzorgcentrum Mauritshof te Klundert. Ondersteuner bij de maaltijden.

2005 – heden Secretaris van de KBO afdeling Klundert

2006 – 2013 Secretaris van het Niervaertkoor Klundert

2007 – heden Secretaris van de KBO kring Moerdijk

2013 – heden Vrijwilliger bij de Heemkundekring Die Overdraghe Klunder. Ontvangt gasten bij openstellingen en biedt voorlichting. Tevens verspreiding van het kwartaalblad en verrichten van hand-en-spandiensten

De heer Jan van der Wulp (79 jaar) uit Zevenbergen

1975 – 1979 Vrijwilliger bij een jeugdzeilkamp

1982 – 1990 Vrijwilliger bij en medeoprichter van de Stichting Protestants Jeugdwerk Zevenbergen (SPJZ). Betrokkene begeleidde de oecumenische gespreksavonden en themaweekenden.

1999 – 2004 Vrijwilliger bij en lid van de Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Ontmoeting' te Zevenbergen. Actief als ouderling.

2014 – heden Verzorgen van beeld- en de geluidsregistratie van de kerkdiensten, (bestuurs)lid van het missionair team 'Spirit Zevenbergen" en regelen van de samenstelling van de kerkelijk jaarboekjes

2008 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Gipsy Mission Roemenië (voorheen Stichting Rekab). Deze organisatie beheerde diverse onderwijsprojecten voor zigeunerkinderen in Roemenië. Betrokkene is actief bij bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor de panden van het onderwijsproject in Valea Lui Mihai (West-Roemenië). Verder is hij actief in de fondsenwerving en verzamelt hij bouwmaterialen

2014 – heden Voorzitter van de Stichting Koopvaardijwerk Moerdijk. Deze organisatie exploiteert een 'zeemanshuis' waarbij zeevarenden in de haven een gezellige avond wordt aangeboden. Betrokkene ondersteunt de bijeenkomsten en verzorgt de inkoop voor het winkeltje

Mevrouw Wil van der Wulp-Moerkerken (76 jaar) uit Zevenbergen

2005 – heden Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting Zevenbergen. Lid van het schoonmaakteam en van de groep die koffie zet na de diensten (2012-heden). Ook regelt ze de preekvoorziening en de bespeling van het orgel. Bovendien is ze de coördinator van het pastorale team dat gemeenteleden bezoekt en lid van de liturgiecommissie die bijzondere diensten voorbereidt (2013-heden). In het verleden was ze verder nog ouderling (2005-2012)

2008 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Gipsy Mission Roemenië, voorheen de Stichting Rekab. Ze zet zich een aantal weken per jaar in voor een project voor onderwijs aan zigeunerkinderen in Roemenië. Zij pleegt daarbij onderhoud aan de tuin, en verzorgt en kookt voor de groepen vrijwilligers die werken aan het opknappen van de panden. Daarnaast is zij vanuit Nederland betrokken bij de fondsenwerving en het verzamelen van materialen.

2008 – heden Vrijwilliger bij Surplus, dienst geestelijke verzorging. Zij haalde de bewoners van het verzorgingshuis op voor de dienst in de religieuze ruimte, was actief bij het gezamenlijke koffiedrinken en bracht de bewoners weer terug. De laatste jaren is ze bovendien voorganger tijdens de diensten

2017 – 2022 Intensieve mantelzorg voor een familielid

Ter info, betreft een duo-decoratie, dhr. Van der Wulp en mevr. Van der Wulp zijn partners.

Mevrouw Silvia Driessen-Sprenkels (57 jaar) uit Zevenbergen

2008 – 2023 Actief als vrijwilliger en bestuurslid bij voetbalvereniging Seolto in Zevenbergen. Organisator van diverse clinics, verzorgen van het wasgoed, barwerkzaamheden, verzorgen van catering tijdens de wedstrijden. Secretaris en beheerder ledenadministratie, begeleider jongste jeugd en aanspreekpunt ouders jongste jeugd, lid van de voetbalcommissie, coördinator pupillen, organisator activiteiten tbv Koningsdag, medeorganisator 2-jaarlijks scholentoernooi, coördinator Grote Clubactie, kartrekker project rookvrije sportomgeving, kartrekker pedagogisch leerklimaat, kartrekker project afval scheiden.

De heer Marijn De Deugd (73 jaar) uit Zevenbergen

1975 - heden Vrijwilliger bij en bestuurslid (1987-1997) van de Stichting Carnaval Zevenbergen. Lid van de ereraad en verantwoordelijkheid voor de orde en veiligheid van Prins Carnaval, de Raad van Elf en andere functionarissen. Sinds zijn aftreden als bestuurslid verricht hij nog hand-en-spandiensten, brengt de carnavalskrant rond en verricht bezoekwerk. Ook is hij organisator en presentator van de carnavalskwis 'De Slimste Zeuvebultenèèr'

2008 – 2019 en

2022 – heden Voorzitter van het Smartlappenkoor 'Dolorcanto'. Lid van de muziekcommissie. Regelen van de licht- en geluidstechniek bij de repetities en optredens. Betrokken bij de organisatie van het Kerstconcert als afsluiting van het jubileumjaar.

2010 – heden Medeoprichter en voorzitter van de lokale politieke partij 'Burger Belangen Moerdijk' . Betrokkene ondersteunt de lokaal gecombineerde fractie met de BoerBurgerBeweging.

Mevrouw Marianne van de Water (72 jaar) uit Zevenbergen

1997 – 1995 Vrijwilliger bij timmerdorp Nieuwendijk.

1980 – 1995 Vrijwilliger/leidinggevende bij de jeugdclub van de Gereformeerde kerk Nieuwendijk.

1990 – 1993 Medeoprichter van en vrijwilliger bij de jongerenvereniging De Chûte, onderdeel van de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk. Organiseren van activiteiten en begeleider jaarlijkse kamp.

1995 – 2010 Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting te Zevenbergen. Ouderling en betrokken bij de voorbereiding van bijzondere diensten. Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en bezoekwerk

1999 – 2019 Mantelzorger voor een (hoog)bejaarde dame, een bekende van de familie, woonachtig in Rotterdam. Zij begeleidde haar tijdens afspraken, maakte schoon, nam haar mee uit eten en op vakantie, en was ook 's nachts voor haar bereikbaar.

2003 – 2006 Opvang van drie kinderen (verre familie) die niet meer thuis konden wonen.

2007 – 2019 Voorzitter (2007-2016) en bestuurslid (2016-2019) van Vrouwenverenging VIOOL te Langeweg (voorheen de Katholieke Vrouwenorganisatie). Medeorganisator van activiteiten, zoals lezingen, workshops en uitstapjes

2014 – heden Vrijwilliger bij en voorzitter (2022-heden) van de KBO Langeweg. Initiatiefnemer en medeorganisator van de maandelijkse maaltijd voor ouderen

2019 – heden Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk De Ontmoeting te Zevenbergen. Lid van de liturgiecommissie, lid van de schoonmaakgroep en medeorganisator van brunches. Verrichten van bezoekwerk.

De heer Leo Kanters (81 jaar) uit Zevenbergen

2002 – heden Vrijwilliger bij het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum Klundert. Betrokkene heeft bijgedragen aan de oprichting, is Clusterhoofd Facilitaire Dienst en coördineert zijn medevrijwilligers. Hij verzorgt de technische installatie en de inrichting en het onderhoud van het terrein en de gebouwen. Onder zijn leiding zijn de afgelopen jaren mooie projecten afgerond in het museum zoals een nieuwe keuken met complete inrichting, een mediatheek en een modelbouwruimte en depot.

2002 -heden Vrijwilliger bij de KBO-afdeling Zevenbergen. Betrokkene is hoofdbezorger van het ledenblad dat hij verspreidt met zijn partner. Tevens voegen zij de folders en de informatiebrieven hieraan toe. Nieuwe leden heet hij welkom en hij brengt hen persoonlijk de ledenkaart

2004 -heden Vrijwilliger bij MenuSurplus, onderdeel van Surplus Zorg. Betrokkene bezorgt, samen met zijn partner, maaltijden bij ouderen aan huis. Tevens ondersteunt hij bij het maken van de planning van de diverse rijroutes.

Mevrouw Riet Kanters-Farla (84 jaar) uit Zevenbergen

2002 – heden Vrijwilliger bij de Katholiek Bond voor Ouderen (KBO), afdeling Zevenbergen. Betrokkene verspreidt, samen met haar partner, het ledenblad. Tevens voegen zij de folders en de informatiebrieven hieraan toe.

2004 – heden Vrijwilliger bij MenuSurplus, onderdeel van Surplus Zorg. Betrokkene bezorgt, samen met haar partner, maaltijden bij ouderen aan huis.

2005 – heden Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Zevenbergen Betrokkene verricht bezoekwerk en ondersteunt bij de activiteiten zoals de kaartavonden en spelletjesmiddagen. Daarnaast houdt zij van iedere activiteit de gastenlijst bij en verzorgt zij het rondbrengen van de uitnodigingen voor de activiteiten.

2009 – 2021 Vrijwilliger bij Surplus Zorg, woonzorgcentrum De Westhoek te Zevenbergen. Betrokkene was medewerker in het winkeltje en verzorgde invaldiensten. Daarnaast haalde en bracht zij bewoners naar de religieuze ruimte en serveerde zij koffie.

Ter info, betreft een duo-decoratie, dhr. Kanters en mevr. Kanters-Farla zijn partners.

Mevrouw Anja van den Hil-van Dueren den Hollander (63 jaar) uit Willemstad

2004 – heden Vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Willemstad. Betrokkene is ouderling, pastoraal ondersteuner, legt bezoeken af en verzorgt de felicitaties voor jubilea en bijzondere verjaardagen

2017 – heden Vrijwilliger bij het 4 mei comité 'Zij die vielen' te Willemstad. Betrokkene is initiatiefnemer en medeorganisator van de jaarlijkse dodenherdenking en de herdenkingsdienst in de kerk

Mevrouw Margareth van de Meeberg-van Gemert (66 jaar) uit Willemstad

1983 -2013 Vrijwilliger bij Harmonie Oefening Baart Kunst te Willemstad. Betrokkene verrichtte diverse fondsenwervende activiteiten en hand- en spandiensten, gaf blokfluitlessen en onderhield de uniformen.

1987 – heden Vrijwilliger bij en bestuurslid van buurtvereniging het Kloosterblokje te Willemstad. Zij zet zich in voor de Feestweek Kloosterblokje, een jaarlijks kindervakantieweek. Betrokkene is lid van het organisatiecomité.

1994 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Sinterklaas Willemstad. Betrokkene maakt en onderhoudt de pietenpakken, collecteert en verricht diverse hand- en spandiensten vlak voor en tijdens de intocht.

2000 – 2013 Mantelzorger voor diverse familieleden

2011 – 2016 Vrijwilliger bij de Stichting Runningteam Korendijk Zuid-Beijerland. Betrokkene verzorgde de catering en verrichtte fondsenwervende activiteiten.

2017 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Doorkomst Roparun Willemstad. Betrokkene maakt lunchpakketten klaar, deelt fruit en water uit aan deelnemers en helpt opruimen.

2019 Vrijwilliger. Na het opheffen van de Harmonie Oefening Baart Kunst te Willemstad heeft betrokkene gezorgd voor een herbestemming van de kleding en instrumenten in Ghana

Mevrouw Liesbeth Oostenrijk (72 jaar) uit Willemstad

1985 – heden Secretaris (1987-heden) van en vrijwilliger bij Christelijke Sport Vereniging Malthastars Willemstad, een sportvereniging met gym- en turnactiviteiten. Betrokkene organiseert mede evenementen en activiteiten.

1992 – 1995 Vrijwilliger bij voetbalvereniging Kogelvangers te Willemstad. Betrokkene was beheerder van de kantine.

2012 – heden Vrijwilliger bij speeltuinvereniging Kindervreugd te Willemstad. Betrokkene mede organiseert activiteiten.

De heer Paul Kamp (72 jaar) uit Willemstad

1985 – 1989 Penningmeester voetbalvereniging Kogelvangers te Willemstad. Daarnaast ondersteunde hij bij de organisatie van toernooien en wedstrijden en activiteiten zoals de Willemstadse halve marathon.

1992 – 1995 Bestuurslid/penningmeester van en vrijwilliger bij de Christelijke Sport Vereniging Malthastars Willemstad, een sportvereniging met gym en turnactiviteiten. Betrokkene organiseerde mede wedstrijden, springdagen en jeugdkampen

2001 – heden Medeoprichter/bestuurslid/penningmeester (2001-2009) van en vrijwilliger bij de Senioren Tafeltennis Willemstad. Betrokkene organiseert diverse in – en externe toernooien.

Ter info, betreft een duo-decoratie, Mevr. Oostenrijk en dhr. Kamp zijn partners

De heer Andries de Vos (70 jaar) uit Willemstad

1965 – heden Onbezoldigd organist bij de Protestantste Gemeente Willemstad, tot 2006 bij de Gereformeerde Kerk Willemstad. Tot 2006 was hij hoofdorganist. Sindsdien is hij één van de vijf organisten.

1987 – 1991 Secretaris van de CNS De school met de bijbel in Willemstad. Hij was één van de aanjagers van het 100-jarige jubileum van de school en hij schreef het jubileumboek.

2016 – heden Vrijwilliger bij de basisschool De Singel in Willemstad (de vroegere CNS De school met de bijbel). Als conciërge vervult hij onder meer de volgende taken: de bestellingen van het lesmateriaal en meubilair, de organisatie van de opslagruimtes, het onderhoud van het gebouw, de aansturing van schoonmakers en vakmensen, het buiten zetten van de vuilnisbakken, de benodigde boodschappen. Hij ondersteunt de leerkrachten en de directie op allerlei gebieden en zorgt dat de koffie klaar staat. Hij helpt ook op de twee andere basisscholen die onder het leiderschap van dezelfde directeur staan. Verder maakt hij speelgoed. In 2016 trok hij de kar van het 125-jarig jubileumfeest. Hij bracht de geschiedenis van de school in kaart, maakte een tentoonstelling en schreef een jubileumboekje.

2020 – heden Dirigent van het Koor Amicante in Zevenbergen. Waar nodig vervangt hij de pianist en hij is ook betrokken bij het voorbereiden van de liederen bij de vieringen in de kerk en het verzorgingshuis

De heer Piet Hollemans (69 jaar) uit Heijningen.

Voor 1984 Bestuurslid en vrijwilliger bij Korfbalvereniging de Kieviten in Klundert, bestuurslid en vrijwilliger bij Korfbalvereniging DSO in Klundert.
Betrokkene was o.a. scheidsrechter.

1986 – 1998 Ouderling en scriba bij Protestantse Gemeente Willemstad.

1990 – heden Medeoprichter, bestuurslid (voorzitter van 1990 - 1992 en van 1992 - 1998) van koor Happy Voices en (nadat in 2014 het koor opsplitste) oprichter, bestuurslid (voorzitter, secretaris) van koor Couleur Vocale te Willemstad.

1993 – 1996 Bestuurslid en vrijwilliger bij Basisschool De Ruigenhil, Helwijk/Willemstad. Naast zijn bestuurlijke werkzaamheden was hij ook actief als o.a. vrijwilliger bij het groenonderhoud

2006 – 2016 Ouderling en scriba bij Protestantse Gemeente Willemstad.

2021 – heden Ouderling en scriba bij Protestantse Gemeente Willemstad.

De heer Anton Fens (66 jaar) uit Oudemolen

1973 – 1997 Vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging De Errpelrooiers te Wagenberg. Betrokkene was raadslid, wagenbouwer en medeorganisator van bejaarden- en kindermiddagen.

1982 – 1994 Oprichter/voorzitter van de Fotoclub Dinasa Wagenberg/Betrokkene organiseerde fototochten en jaarlijkse tentoonstellingen. Tevens verzorgde hij presentaties over de techniek en verzorgde hij fotocursussen.

1992 – 2008 Vrijwilliger bij TV Extra Drimmelen, de lokale televisieomroep. Betrokkene was cameraman en maakte dagelijks opnames van onderwerpen die uitgezonden werden door de lokale omroep. Hij verzorgde opnames van diverse programma's, documentaires en reportages en deed de regie tijdens de live-uitzending van de gemeenteraad. Tevens verzorgde hij cursussen over camerawerk en monteren. Ook was hij editor en zorgde hij voor de eindmontage van de uitzending. Bij uitzendingen op locaties zorgde hij voor het opbouwen en afbreken van de locatie.

1996 – heden Vrijwilliger bij Baronie TV, een tv zender die gedurende het carnaval vijf dagen uitzendt in de Baronie van Breda. Betrokkene was correspondent en cameraman. Hij filmde alle activiteiten ter voorbereiding van het carnaval in alle grote en kleine kernen van de Baronie van Breda. Voorts maakte hij reportages van de optochten. Daarnaast levert hij (sinds (2021) incidenteel rapportages aan en zorgt hij voor de aanpassing van de studiodeur ten behoeve van de noodzakelijke bekabeling voor carnaval.

2020 – heden Vrijwilliger op ad hoc basis voor diverse organisaties. Hij ondersteunt af en toe in het woonzorgcentrum De 7 Schakels in Zevenbergen met bijvoorbeeld pannenkoeken bakken of het maken van klompenrekjes voor op de gesloten afdeling. Tevens verzorgt hij timmerwerkzaamheden bij de Stellingmolen te Oudemolen. Ook heeft hij voor de DN Tennis 50+ vereniging in Klundert enkele filmpjes gemaakt.

De heer Cees Heck (70 jaar) uit Standdaarbuiten

1969 – 1991 Vrijwilliger bij en secretaris van de Harmonie Erato en de daaraan verbonden drumband te Roosendaal. Betrokkene was opleider van nieuwe slagwerk muzikanten. Op deze wijze kregen kinderen, die vanwege de financiële thuissituatie niet naar een muziekschool konden gaan - nu toch de kans op een muzikale hobby en konden zij toetreden tot een muziekgezelschap dat zich presenteerde en presteerde op landelijk topniveau.

1975 – 2005 Vrijwilliger bij de Ponyclub De Manciaruiters Standdaarbuiten. Betrokkene organiseerde mede het concours hippique. Hij stelde het programmaboekje samen, verzorgde de schoonmaak en indeling van het terrein en was lid van het wedstrijdsecretariaat. Alsmede was hij begeleider bij het jaarlijkse 4- daagse ponykamp.

1980 – heden Vrijwilliger bij de Slagwerkgroep De Noekers te Standdaarbuiten. Betrokkene is leider van de slagwerkgroep en begeleidt de repetities.

1991 – 2021 Vrijwilliger bij de Basisschool St. Antonius Standdaarbuiten. Betrokkene verzorgde het licht, beeld en geluid bij diverse bijeenkomsten op school zoals st Nicolaas, carnaval, de musical en het schoolkamp. Tevens zorgde hij voor het installeren en uittesten van apparatuur en het opruimen bij evenementen. Alsmede verzorgde hij het opnemen van de activiteiten.

1997 – 2007 Vrijwilliger bij het Kinderkoor 't Carillonneke te Standdaarbuiten. Betrokkene was medeoprichter en muzikaal begeleider van het koor dat o.a. optredens verzorgde in ziekenhuizen en verpleeghuizen.

2007 – heden Bestuurslid/penningmeester (sinds 2008) van en vrijwilliger bij de Heemkundekring 't Sandt daer buijten te Standdaarbuiten. Betrokkene verzorgt de correspondentie met instanties zoals de Kamer van Koophandel, int de contributies, verzorgt de uitnodigingen voor lezingen en excursies en is eindredacteur van het verenigingsblaadje "De Sandtloper". Voorts verzorgt hij het beeld en geluid tijdens lezingen en stelt hij de Powerpointpresentatie op voor de jaarlijkse heemquiz die door hem gepresenteerd wordt