Tijdelijke woonruimte voor statushouders in Fijnaart

Geplaatst: 24-4-2024

Foto door Skyvisie

Binnenkort krijgen enkele statushouders die al lang wachten op een woning in onze gemeente tijdelijk onderdak in een pand aan de Boerendijk in Fijnaart. Rijk Zwaan, de eigenaar van het pand, heeft direct omwonenden hierover geïnformeerd. We krijgen signalen dat er behoefte is aan meer informatie. Hoe zit het? Zeven vragen en antwoorden.

Wie komen er wonen?

In het pand komen maximaal vijf statushouders. Statushouders zijn erkende vluchtelingen die de asielprocedure succesvol hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben. Daarmee hebben zij recht op een woning. Deze mensen zijn toegewezen aan de gemeente Moerdijk.

Hoe lang blijven de mensen?

De vluchtelingen wonen tijdelijk in het pand, tot ze kunnen verhuizen naar een vaste woning in de gemeente. Zodra een statushouder doorstroomt naar een eigen woning, kan een nieuwe statushouder worden opgevangen op de vrijgekomen plek. De afspraak tussen de gemeente en Rijk Zwaan loopt tot 1 mei 2025 met een optie op verlenging.

Waarom dit pand?

Het pand is eigendom van het bedrijf Rijk Zwaan. Omdat Rijk Zwaan het woongedeelte van het pand niet gebruikt, bieden zij het aan voor tijdelijke huisvesting van statushouders. De gemeente maakt dankbaar gebruik van het aanbod. Hierdoor kunnen mensen die in een AZC op een woning in Moerdijk wachten alvast naar een tijdelijke plek in de gemeente verhuizen en beginnen met inburgeren.

Hoe zit het met de opvang van de vluchtelingen?

Gedurende de periode van huisvesting zorgt de gemeente voor maatschappelijke en sociale begeleiding van de statushouders. Dit gebeurt onder andere door lokale vrijwilligers van de kerken en Surplus en vluchtelingenwerk.

Waarom doet de gemeente dit?

Alle gemeenten hebben de wettelijk taak om elk half jaar een aantal statushouders te huisvesten. Dit zijn mensen die recht hebben op een woning. Er zijn op dit moment niet voldoende passende woningen waardoor deze statushouders soms lang in asielzoekerscentra moeten wachten op een plekje in de gemeente. Door mensen alvast naar de gemeente te halen in de tijdelijke huisvesting komt er ruimte in de asielzoekerscentra.

Waarom heb ik hier niet eerder over gehoord?

Deze statushouders worden inwoners van onze gemeente. Het enige verschil is dat ze via een tijdelijke woning naar hun definitieve woning gaan ergens in de gemeente Moerdijk. Direct omwonenden aan de Boerendijk hebben begin april een brief ontvangen van Rijk Zwaan. Op 2 april is de openbare besluitenlijst van de gemeente gepubliceerd en ook besproken met de pers. De Moerdijkse Bode heeft dezelfde dag nog een bericht geplaatst, BN DeStem een dag later

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar info@moerdijk.nl tav adviseur Nieuwkomers.