Ruiming gedenkstenen/graven begraafplaatsen Klundert en Zevenbergen

Geplaatst: 5-6-2024

In de week van 17 t/m 21 juni 2024 zullen op de gemeentelijke begraafplaats in Klundert de grafstenen verwijderd worden van 22 graven. Op de gemeentelijke begraafplaats in Zevenbergen zullen de grafstenen van 5 graven verwijderd worden.

De gemeente mag deze stenen verwijderen, omdat die eigendom zijn geworden van de gemeente. Het zijn grafstenen van graven waarvan de rechthebbende afstand heeft gedaan van de grafrechten of waarvan de grafrechten zijn vervallen aan de gemeente, omdat er geen rechthebbende meer is.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door GT Begraafplaatstechniek. Gemeente Moerdijk biedt ondersteuning en houdt toezicht tijdens de werkzaamheden. De grafstenen worden verwijderd en vernietigd. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden één of twee dagen in beslag nemen.

Ruiming van graven ondergronds

In de week van 24 t/m 28 juni zullen de stoffelijke resten worden geruimd van 11 graven op de gemeentelijke begraafplaats Klundert en 5 graven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Galgenweg in Zevenbergen. Van deze graven is het grafrecht verlopen en heeft de rechthebbende afstand gedaan, of zijn de grafrechten teruggevallen aan de gemeente. De stoffelijke resten worden herbegraven in een verzamelgraf op de begraafplaats.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door GT Begraafplaatstechniek. De opgraving en het herbegraven van de stoffelijke resten gebeurt uiteraard zorgvuldig en met respect. Gemeente Moerdijk biedt ondersteuning en houdt toezicht tijdens de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de begraafplaats helaas gesloten voor bezoekers.

Bij een begrafenis worden de werkzaamheden stilgelegd, zodat er geen hinder wordt veroorzaakt.

Het betreft ruiming van de volgende graven:

Gemeentelijke begraafplaats Klundert Grafnummer : 002/005

Namen overledenen : J.J. Hollemans en A. Vermeulen

Grafnummer : 007/008

Namen overledenen : M.P. van Wensen en C.J. Geerts

Grafnummer : 007/030

Namen overledene : A.A. Luykx

Grafnummer : 009/004

Namen overledene : J. Verschuren

Grafnummer : 011/004

Namen overledene : P.J.M. Gorissen

Grafnummer : 011/013

Namen overledene : P. van Kasteren

Grafnummer : 011/014

Namen overledene : . Koxi

Grafnummer : 020/007

Naam overledene : W. Slob

Grafnummer : 042/004

Namen overledenen : M. van den Berg en T. de Neef

Grafnummer : 052/003

Namen overledene : C. Maris en C.P. van Drimmelen

Grafnummer : 058/003

Namen overledene : J.H.R. van de Wiel

Gemeentelijke begraafplaats Zevenbergen

Grafnummer : IB 33

Namen overledene : A. Jaquet

Grafnummer : C 96

Namen overledenen : S. Heszler

Grafnummer : C 119

Namen overledene : G.P. van den Berg

Grafnummer : C 181

Namen overledene : E.A. de Reus

Grafnummer : C 184

Namen overledene : B.H. van der Puyl