Bruisend centrum Fijnaart waar ontmoeting centraal staat

Geplaatst: 11-7-2024

Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten / Pascal Grosfeld Foto door Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten / Pascal Grosfeld

Samen met onder andere inwoners, ondernemers en verenigingen werken we vanuit de gemeente aan de totstandkoming van een levendig en aantrekkelijk centrumgebied voor Fijnaart. Een bruisend, levendig en bereikbaar dorpshart waar we samen komen, elkaar ontmoeten en plezier hebben bij de diverse evenementen waar we in Fijnaart met elkaar zo behoefte aan hebben. Een levendig centrum waar ruimte is voor het verenigingsleven, evenementen, horeca met terrassen, winkels, wonen en maatschappelijke voorzieningen. Deze revitalisering maakt onderdeel uit van het programma vitale centra. Het college vraagt de gemeenteraad in de raadsvergadering van 12 september om groen licht om diverse ontwikkelingen in het centrum van Fijnaart mogelijk te maken.

Gebiedsvisie met dijkplein

In lijn met de vastgestelde centrumvisie is op de locatie van het kassencomplex (benedendijks) en de woningen aan de Molenstraat (bovendijks) een gebiedsvisie opgesteld. In de visie wordt het dijkplein ontwikkeld met directe toegang tot de supermarkt, wordt de supermarkt onder dijkniveau gerealiseerd met een tweede entree en wordt een parkeervoorziening aan de achterzijde van de supermarkt gesitueerd. Daarnaast worden er bovendijks ook een 15-tal woningen gerealiseerd. Door de Molenstraat autoluw te maken ontstaat een compacte ruimte met verblijfskwaliteit.

Het ontwikkelen van een supermarktlocatie in het centrum van Fijnaart is van groot belang met het oog op de vergroting van de spin-off voor overige (maatschappelijke) functies, zoals detailhandel en horeca. Het beëindigen van de exploitatie van de huidige locatie van de Jumbo supermarkt, gevestigd aan de Kadedijk 120a in Fijnaart is daaraan gekoppeld. In vervolg op de eerder gesloten intentieovereenkomst met Green Real Estate, Jumbo Supermarkten en Rialto Vastgoedontwikkeling, is de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van de ontwikkeling nader onderzocht.

Akkoord op hoofdlijnen

De afgelopen periode is door samenwerkende partijen en klankbordgroep (onder andere vertegenwoordigers van inwoners en ondernemers) een ontwikkelvisie voor de nieuwe locatie aan de Molenstraat 5 en omgeving opgesteld. Zowel de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid van deze visie zijn onderzocht. Daarbij hebben gedurende het ontwikkelproces ruimtelijke en financiële optimalisaties op het plan plaatsgevonden, waaronder het “laten zakken” van de supermarkt, om het plan haalbaar te maken. De partijen hebben dit vastgesteld in het akkoord op hoofdlijnen. Met dit akkoord op hoofdlijnen voor de supermarktontwikkeling stellen we de raad voor de eerste belangrijke dominosteen in het centrum van Fijnaart om te duwen ”, licht wethouder Danny Dingemans toe.

Uitvoeringsprogramma

Er is parallel een uitvoeringsprogramma met concrete projecten waaronder de herinrichting van het evenemententerrein opgesteld en vastgesteld dat wordt gedragen door de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het centrum van Fijnaart. Het uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de overige ontwikkelingen die nodig zijn die nodig zijn voor Fijnaart. Zo kan in vervolg op dit akkoord op hoofdlijnen in 2025 ook het interactief ontwerpproces worden opgestart voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum.