College stelt één miljoen euro extra beschikbaar voor startersleningen

Geplaatst: 2-7-2024

Starters op de Moerdijkse koopwoningmarkt kunnen al 16 jaar een lening aanvragen bij de gemeente. Van deze regeling wordt vaak gebruik gemaakt. Het geld dat voor deze regeling beschikbaar is, is daardoor bijna op. Daarom heeft het college besloten om een extra budget van een miljoen euro beschikbaar te stellen.

Met een starterslening komen inwoners die voor het eerst een woning willen kopen maar deze niet volledig kunnen financieren in aanmerking voor een lening. In totaal is er al 326 keer gebruik gemaakt van de regeling. Wethouder Dingemans: “De stijgende prijzen op de woningmarkt maken het er voor starters niet makkelijker op. Daarom is de starterslening in Moerdijk niet meer weg te denken om deze doelgroep een steuntje in de rug te geven.”

Maximaal € 40.000

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten (koopsom + bijkomende kosten) van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en eventueel de inzet van eigen middelen.

De Starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. De lening bedraagt maximaal € 40.000.

Meer informatie

Op de pagina www.moerdijk.nl/starterslening staat meer informatie over de regeling.