Minimale indieningsvereisten voor vergunningplichtige (niet monumentale) eenvoudige bouwwerken

Als u een aanvraag indient voor de volgende eenvoudige bouwwerken, die niet monumentaal zijn, moet de deze voldoen aan minimale indieningsvereisten. Met deze gegevens en bescheiden bij een volledige aanvraag kan de haalbaarheid van de aanvraag goed worden getoetst, maar ook of er mogelijk andere toestemmingen nodig zijn.

Als er bij de onderstaande categorieën de genoemde gegevens en bescheiden worden ingediend, is er sprake van een volledige aanvraag.

Aan- en uitbouwen en erkers (1-laags)

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Doorsneden bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Plattegronden bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1: 10)
 • Kleuren- en materialenstaat
 • Situatietekening bestaand en nieuw (maximale schaal 1:1000)
 • Indien verblijfsruimte van toepassing: ventilatievoorzieningen en isolatiewaarden van de vloeren, wanden en het dak (op tekening)
 • Constructieve tekeningen en berekeningen

Bijgebouwen, zonder een verblijfsruimte

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels (schaal 1:100)
 • Doorsnede (schaal 1:100)
 • Plattegronden (schaal 1:100)
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1: 10)
 • Kleuren- en materialenstaat
 • Situatietekening bestaand en nieuw (maximale schaal 1:1000)
 • Constructieve tekeningen en berekeningen

Dakkapellen

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Gevels bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Kleuren- en materialenstaat
 • Plattegronden bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Gezichtsbepalende details (schaal 1: 10)
 • Indien verblijfsruimte van toepassing: ventilatievoorzieningen (op tekening) en isolatiewaarden van de wanden en het dak
 • Constructieve tekeningen en berekeningen

Erfafscheidingen

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Aanzichttekeningen (schaal 1:10
 • Situatie- of plattegrondtekeningen van de tuin (schaal 1:100)
 • Kleuren- en materialenstaat (bv. een folder)

Kozijnwijzigingen

Eén of meerdere tekeningen, voorzien van alle relevante maatvoering, met daarop:

 • Geveltekeningen bestaand en nieuw (schaal 1:100)
 • Doorsnede (detail) van het kozijn in relatie tot de gevel (schaal 1:10)
 • Kleuren- en materialenstaat