Uw mening telt

Meepraten of inspreken bij een vergadering en zelf een voorstel indienen.

Denk mee en wissel uw ervaringen uit met raadsleden

In het huidige vergadermodel wordt gewerkt met drie soorten vergaderingen die ingericht zijn volgens de fasen van besluitvorming:

  • Beeldvormende commissievergaderingen waarin raadsleden informatie verzamelen. Raadsleden en fractieleden gaan in gesprek met inwoners, portefeuillehouders en belangenverenigingen, maar nemen nog geen standpunten in;
  • Meningsvormende commissievergaderingen waarin raadsleden met elkaar debatteren en meningen uitwisselen. Voorafgaand aan de behandeling van een onderwerp kunnen burgers en betrokkenen – op uitnodiging van de commissievoorzitter - aan de commissie vertellen hoe zij over het onderwerp denken of wat hun ervaringen zijn;
  • Besluitvormende raadsvergadering waarin de raad vooral besluiten neemt. Burgers en betrokkenen hebben in dit stadium geen inspreekrecht. Wel kunnen zij natuurlijk met fracties en raadsleden spreken.

Invloed uitoefenen en inspraak

Wilt u informatie geven aan de raadsleden over een actueel onderwerp? Vindt u dat er voor een bepaald probleem te weinig aandacht wordt geschonken en u wilt dit onder de aandacht brengen? U kunt uw vraag, idee of probleem voorleggen aan de gemeenteraad of de raadscommissie. Daarnaast kunt u meepraten of inspreken tijdens de commissievergadering. Lees verder

Zelf een voorstel indienen

Heeft u een idee hoe de veiligheid in Moerdijk kan worden vergroot of hoe uw leefomgeving opgefrist kan worden? U kunt zelf een voorstel of idee indienen.

  1. U kunt een burgerinitiatief indienen. Hiermee plaatst u uw initiatief op de agenda van een vergadering van de gemeenteraad. Vervolgens neemt de gemeenteraad over uw onderwerp een besluit en laat u weten wat er met uw voorstel gaat gebeuren. Meer informatie: indienen burgerinitiatief.
  2. U kunt uw idee of plan ook doorsturen naar de gemeente. Wij denken met u mee en maken uw plan, samen met u, mogelijk. Dit kan door financiële middelen beschikbaar te stellen, of door u naar de juiste mensen te verwijzen of materiaal beschikbaar te stellen en/of tips te geven. Meer informatie: initiatief indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier (e-mail: griffie@moerdijk.nl of tel. 14 0168).