Herontwikkeling gasterreinfabriek

Het doel van het project is te komen tot een herontwikkeling van de locatie van de voormalige gasfabriek in Klundert. De locatie is lange tijd geleden gesaneerd en ligt sindsdien braak.

Waar ligt deze locatie?

Aan de Schansweg / Molenvliet te Klundert

Wat is de laatste stand van zaken?

Het oude gasfabriekterrein in Klundert aan de Schansweg / Molenvliet ligt momenteel braak. De locatie wordt genoemd voor verschillende initiatieven. Zo heeft Stichting de Waarden de locatie benoemd voor een mogelijke scholencampus. Vanuit omwonenden ligt er een initiatief voor een groene invulling op de korte termijn en de wens tot woningbouw op langere termijn. Woningbouw, zowel tijdelijk als definitief, is complex en kostbaar op deze locatie vanwege de beperkende milieucontouren van de omgeving.

Komende periode bespreken we de strategische kansen en opties voor deze locatie. We berekenen op hoofdlijnen de potentie van deze locatie om inzicht te krijgen in de haalbaarheid. In het 3e kwartaal van 2024 willen we meer duidelijkheid hebben en kijken of er een concreet project van gemaakt kan worden. Als dat het geval is, starten we met het opstellen van een startdocument.

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Marieke Simone
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Ignat Martens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Ad Huijzers
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail