Dorpshart Moerdijk

De herontwikkeling van het perceel Steenweg 43 en het kruisgebouw aan Steenweg 45 is onderdeel van het project “Dorpshart Moerdijk”. Doelstelling van dit project is in beginsel de herontwikkeling tot een dorpshart voor Moerdijk met voorzieningen voor jong en oud.

De voormalige kerk is herontwikkeld tot een recreatieve voorziening. De herontwikkeling van de kavel en het Kruisgebouw aan de Steenweg vindt afzonderlijk van elkaar plaats.

Wat komt er?

In april 2022 is met Woonkwartier een koopovereenkomst voor Steenweg 43 gesloten. Woonkwartier gaat op deze kavel 7 levensloopbestendige woningen realiseren. Verwacht wordt dat in de tweede helft van 2023 gestart wordt met de bouw van de woningen.

Voor de invulling van Steenweg 45 wordt momenteel onderzocht of hier een kleine supermarkt met een beperkte horecafunctie mogelijk is.  Tenslotte komt in 2025 de kerktoren, waar de Mariakapel is ondergebracht, formeel in eigendom van de gemeente.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

In april 2022 is met Woonkwartier een koopovereenkomst voor Steenweg 43 gesloten. Woonkwartier gaat op deze kavel 7 levens- loopbestendige woningen realiseren en heeft de omgevingsvergunning hiervoor aangevraagd. Verwacht wordt dat de bouw van de woningen in het 1e kwartaal van 2024 kan worden gestart. Voor de invulling van Steenweg 45 wordt momenteel onderzocht of hier een kleine supermarkt met een beperkte horecafunctie mogelijk is. Tenslotte komt in 2025 de kerktoren, waar de Mariakapel in ondergebracht is, formeel in eigendom van de gemeente.

Planning

Steenweg 43 - Woonkwartier (p.110b)

  • Woonkwartier heeft de omgevingsvergunning aangevraagd.
  • Verlenen omgevingsvergunning naar verwachting eind 2024, zonder bezwaren
  • Bouwrijpmaken verwacht in laatste kwartaal 2024/begin 2025.
  • Start bouw woningen eerste kwartaal 2025.
  • Opleveren woningen en woonrijpmaken verwacht eind 2025/begin 2026.

Steenweg 45 - buurtsuper Het Winkelmandje (p.110c)

  • Haalbaarheid onderzoeken half 2024
  • Sluiten koopovereenkomst half 2024
  • Aanvraag omgevingsvergunning half 2024

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Mike van de Waeter
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten