Koning Haakonstraat/Voormalige breifabriek

Realiseren van woningbouw op de locatie van de voormalige breifabriek te Moerdijk gelegen aan de Koning Haakonstraat.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

In de raadsvergadering van 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad het startdocument vastgesteld met hierin de kaders waarbinnen de ontwikkeling gerealiseerd dient te worden. Hierbij is ook een intentieovereenkomst gesloten ondertekend waarbij het startdocument als bijlage is toegevoegd.

Momenteel werkt de ontwikkelaar (Dynamivastgoed BV) het stedenbouwkundige plan verder uit. Gedurende het proces om tot een stedenbouwkundig plan te komen zal de omgeving actief betrokken worden middels een omgevingsdialoog. Het is aan de ontwikkelaar om hier een vorm in te kiezen.

Planning

  • Juli 2023: vaststellen startdocument en ondertekenen intentieovereenkomst
  • 2025: afronden haalbaarheidsstudie door ontwikkelaar
  • 2025: opstarten ruimtelijke procedure (omgevingsplan)
  • 2026/2027: onherroepelijk omgevingsplan

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Mike van de Waeter
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail