Vlinderbuurt

Om in de woningbehoefte van de kern Standdaarbuiten te voorzien wordt ten noorden van deze kern de wijk Vlinderbuurt in verschillende fasen ontwikkeld. Momenteel wordt het laatste deelgebied (Markiezenlaan - Herfstvlinder) ontwikkeld.

 

Waar ligt deze locatie?

Wat is de laatste stand van zaken?

Alle bouwkavels zijn inmiddels verkocht en de laatste woningen zijn in aanbouw. Na realisatie van deze woningen wordt het gebied woonrijp gemaakt. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. Concreet gaat het hierbij om de definitieve inrichting van de Markiezenlaan en de Herfstvlinder. De tijdelijke bouwstraat komt te vervallen en zal worden vervangen door een langzaamverkeersverbinding voor fietsers en wandelaars.

Planning

  • Realisatie laatste woningen 2023
  • Voorbereiding woonrijp maken 2023
  • Uitvoering woonrijp maken 2024