Vlinderbuurt

Om in de woningbehoefte van de kern Standdaarbuiten te voorzien wordt ten noorden van deze kern de wijk Vlinderbuurt in verschillende fasen ontwikkeld. Momenteel wordt het laatste deelgebied (Markiezenlaan - Herfstvlinder) ontwikkeld.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

In dit laatste deelgebied zijn inmiddels alle bouwkavels verkocht. Na realisatie van de laatste woningen zal dit gebied woonrijp worden gemaakt, waarna het project zal worden afgesloten.

Planning

  • Realisatie laatste woningen 2023
  • Voorbereiding woonrijp maken 2023
  • Uitvoering woonrijp maken 2024

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Ad Huijzers
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten