Bastion Groningen

Bastion Groningen is onderdeel van de vestingwerken van Willemstad. In totaal zijn er zeven bastions, waarvan Bastion Groningen er één is.

In de huidige situatie biedt het bastion te weinig beleving voor bezoekers. In de Visie op de verdedigingswerken staat dat de gemeente ambieert om de verdedigingswerken verder te ontwikkelen en te versterken. Daarom is, in overleg met de bewoners van Willemstad, Bastion Groningen aangewezen als locatie waar een ontwikkeling nodig is om bezoekers langer vast te houden;

Het startdocument vormt de eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. Met het startdocument gaat het project van de intake naar de initiatieffase. In deze fase wordt gekeken naar haalbaarheid, ontwerp en projectexploitatie van het plan.

Wat is de laatste stand van zaken?

Het startdocument dat op 2 februari 2024 door de gemeenteraad is vastgesteld vormt de eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. Met het startdocument gaat het project van de intake naar de initiatieffase. In deze fase wordt gekeken naar haalbaarheid, ontwerp en projectexploitatie van het plan.

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Stijn Verschuren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail