Verplaatsing De Kogelvangers

Om een multifunctionele accommodatie (MFA) aan de Grintweg in Willemstad te kunnen realiseren moet de voetbalaccommodatie van voetbalvereniging De Kogelvangers worden verplaatst, waarmee ook meteen de benodigde renovatie/vernieuwing van de voetbalvelden en de bijbehorende voorzieningen en gebouwen wordt gerealiseerd.

Wat is de laatste stand van zaken?

Om een multifunctionele accommodatie (MFA) in Willemstad te kunnen realiseren, dient eerst de voetbalaccommodatie te worden verplaatst naar de oostzijde van de Grintweg. De gemeenteraad heeft eind 2022 ingestemd met de inrichting van de nieuwe accommodatie met 2 natuurgrasvelden en 1 kunstgrasveld. Voor de verplaatsing van de velden heeft de gemeenteraad in 2022 al budget beschikbaar gesteld. Tevens is toen een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om het nieuwe clubgebouw, kantine en kleedkamers, te ontwerpen.

Voor het clubgebouw is in overleg met het bestuur van de vereniging een ontwerp inclusief kostenraming gemaakt. Op 6 februari 2024 heeft het college besloten aan de raad voor te stellen om een krediet vast te stellen voor de bouw van het clubgebouw. Behandeling van dit voorstel vindt plaats in de raadsvergadering van 14 maart 2024.

Planning

  • 2023/2024: ontwerp clubgebouw en velden
  • 2024: besluit raad investeringskrediet clubgebouw, planologie en aanbesteding clubgebouw en aanleg velden
  • 2025: start bouw clubgebouw en aanleg velden
  • 2026: Oplevering gebouw en sloop huidig clubgebouw

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten