Verplaatsing Hopmans Zevenbergen

Door ondernemer Hopmans wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor verplaatsing van zijn huidige activiteiten aan De Langeweg/ huidige N285. Namelijk een tankstation, met aanverwante functies en zijn autobedrijf. Deze verplaatsing is wenselijk omdat zijn situatie ingrijpend verandert als gevolg van de noordelijke omlegging van de N285.

Deze verplaatsing biedt kansen voor de realisatie van een nieuw, eigentijds en duurzaam energiestation, alsmede een kans voor herontwikkeling van zijn huidige locatie. Tevens wil Hopmans ruimte bieden aan medewerkers met een licht verstandelijke beperking, ter invulling van hun arbeidsmatige dagbesteding.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad heeft met het startdocument de gemeentelijke kaders vastgesteld. Met vaststelling van de kaders start de volgende fase van het project, het onderzoek naar de haalbaarheid. Hopmans moet aantonen dat de verplaatsing ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt vervolgens aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Dit wordt waarschijnlijk eind 2023. De uitkomst van dat onderzoek bepaalt ook de vervolgplanning.

Meer informatie

Autobedrijf Hopmans VOF

Projectleider Jeroen Hopmans
De Langeweg 12A
4762
RB
Tel 0168328040
Mail
Website hopmans.com

Contact

Gemeente Moerdijk

Huub Sens-Husson
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail