Ontwikkelingen in de omgeving van het Logistiek Park Moerdijk (o.a. Logistiek Park Moerdijk)

Deze kaart geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de omgeving van Moerdijk Oost. Het gaat enerzijds om ontwikkelingen die al gerealiseerd of in uitvoering zijn. Anderzijds om ontwikkelingen die in de fase van planvorming zitten of mogelijk kunnen gaan spelen.

Overzichtskaart LPM en Omgeving