Facility Point Moerdijk

Het doel van het project is om te komen tot een integrale ontwikkeling van het gebied in de oksel A16/A17. Onderdelen in het plan zijn een foodcourt en de mogelijkheid voor een grotere en beveiligde truckparking en hieraan ondersteunende functies. Daarnaast zijn er mogelijk ontwikkelingen rondom Hotel Port of Moerdijk. Er is een groot raakvlak met project 192. Truckparking, een deel van de beoogde extra truckparkingsplaatsen dient in dit project te landen. Deze locatie scoorde goed in het kader van de zoektocht naar Truckparking (Project 192). Aan het project is een Europese Subsidie toegekend.

Stand van zaken

Er is sinds begin 2021 een nieuwe ontwikkelende partij voor deze ontwikkeling. Deze partij heeft een integrale gebiedsvisie opgesteld en ingediend bij de gemeente. Deze gebiedsvisie bevat een Foodcourt inclusief pickup points, een truckparking alsmede uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden in het gebied,

Op 10 februari is er een informatieavond georganiseerd door de initiatiefnemers. De sheets en nieuwbrief naar aanleiding van deze avond treft u hier aan. 

In hoofdlijnen kan de gemeente instemmen met deze visie. De visie heeft een hoog ambitie niveau en er is nagedacht over de samenhang tussen de verschillende functies in het gebied en de verkeerskundige afwikkeling van deze functies. Het is een goede basis voor verdere uitwerking. De gemeente heeft hierbij wel enkele belangrijke kanttekeningen:

  • Voor wat betreft de uitbreiding van de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verwezen naar het daarvoor lopende traject in dat kader.
  • De functies dienen met elkaar in evenwicht te zijn, dat houdt in dat minimaal 225 truckparking plaatsen gerealiseerd dienen te worden.
  • Er dient rekening te worden gehouden met de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de informatieavond

De gemeente heeft de initiatiefnemers verzocht de visie verder uit te werken en de haalbaarheid in beeld te brengen, zowel financieel, als planologisch, milieutechnisch alsmede maatschappelijk.  Op basis van een concreet (en haalbaar) plan kan de gemeenteraad vervolgens beslissen om een planologische procedure te starten. 

 

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl