Facility Point Moerdijk

Het doel van het project is om te komen tot een integrale ontwikkeling van het gebied in de oksel A16/A17. Onderdelen in het plan zijn een foodcourt en de mogelijkheid voor een grotere en beveiligde truckparking en hieraan ondersteunende functies. Daarnaast zijn er mogelijk ontwikkelingen rondom Hotel Port of Moerdijk.

Er is een groot raakvlak met de ontwikkeling van de truckparking aan de A16. Aan het project is een Europese Subsidie toegekend.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Er is sinds begin 2021 een nieuwe ontwikkelende partij voor deze ontwikkeling. Deze partij heeft een integrale gebiedsvisie opgesteld en ingediend bij de gemeente. Deze gebiedsvisie bevat een Foodcourt inclusief pick-up points, een truckparking alsmede uitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden in het gebied.

Door de initiatiefnemers is een visie opgesteld met een hoog ambitie niveau. Er is nagedacht over de samenhang tussen de verschillende functies in het gebied en de verkeerskundige afwikkeling van deze functies

De gemeente heeft de initiatiefnemers verzocht de visie verder uit te werken en de haalbaarheid in beeld te brengen, zowel financieel, als planologisch, milieutechnisch alsmede maatschappelijk.  Op basis van een concreet (en haalbaar) plan kan de gemeenteraad vervolgens beslissen om een planologische procedure te starten. 

Huidige situatie


 

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Stijn Verschuren
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Documenten