Beleid planologisch strijdig gebruik 2018

Burgemeester en wethouders hebben op 27 februari 2018 het nieuwe “Beleid planologisch strijdig gebruik 2018” vastgesteld. Dit beleid biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van (relatief kleinschalige) ruimtelijke ontwikkelingen ten aanzien van bouwen en gebruik binnen de kernen en (beperkt) voor het buitengebied.

Het beleid is hier te lezen: Document beleid planologisch strijdig gebruik 2018