Ondersteuning bij schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is meer dan het oplossen van schulden. Het is belangrijk dat u in de toekomst in staat bent om uw financiën zelf op orde te houden en veranderingen zelf op te vangen. Naar aanleiding van het intakeproces wordt bepaald wat u hiervoor nodig heeft. Er zijn twee vormen van ondersteuning om u te helpen en te leren een betere grip op uw financiën te krijgen en te houden: budgetbeheer en budgetbegeleiding.

Budgetbeheer

Het doel van budgetbeheer is het garanderen dat betalingen tijdig gedaan worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan. Hierdoor heeft u tijdelijk geen omkijken naar uw financiële administratie zodat er rust kan ontstaan.

Budgetbeheer kan maximaal drie jaar ingezet worden en kent drie vormen: compleet, plus en basis. Alle inkomsten worden ontvangen op een beheerrekening en afhankelijk van de vorm worden al uw vaste lasten of een deel daarvan vanaf de beheerrekening betaald.

Budgetbegeleiding

Het doel van budgetbegeleiding is dat u weer in staat bent uw financiële huishouden op een verantwoordelijke wijze zelf te voeren. Een maatschappelijk werker begeleidt u bij uw leerproces om inzicht te krijgen in uw inkomsten en uitgaven. Dit vergroot uw kennis, vaardigheden en inzicht, zodat u na verloop van tijd zelf in staat bent om:

  • Een overzichtelijke administratie te hebben;
  • Uw uitgaven op uw inkomsten af te stemmen, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan.

Budgetbegeleiding vindt bij voorkeur plaats in combinatie met budgetbeheer.