Voorwaarden schuldhulpverlening

U moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor schuldhulpverlening.

U moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor schuldhulpverlening: 

  • U bent minimaal 18 jaar oud; 
  • U heeft een vaste woon- of verblijfplaats in gemeente Moerdijk. U staat op dit adres ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van gemeente Moerdijk; 
  • U beschikt over een geldig Nederlands identiteitsbewijs, zoals paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument; 

Soms is schuldhulpverlening (nog) niet mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn:

  • U heeft geen inkomen. Wij bespreken dan met u wat nodig is om schuldhulpverlening wel mogelijk te maken.
  • U bent zelfstandig ondernemer. Wij bespreken dan met u waar u zich het beste kunt melden.
  • U bent verwikkeld in een echtscheidingsprocedure en u heeft nog geen verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.

Op moment dat u onder beschermingsbewind staat, is uw bewindvoerder ook betrokken. Uw bewindvoerder dient namens u de aanvraag in.