Standdaarbuiten

Standdaarbuiten ligt aan de Mark. Het landschap bestaat voornamelijk uit zeekleipolders, die worden omgeven door dijken. Bij mooi weer komen regelmatig waterliefhebbers over de Mark voorbij. De naam en het dorp zijn ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed in 1421. Het nieuwe land dat ontstond werd aangeduid als  ‘t sant er buyten’ of ‘t sant daer buyten’ en later als ‘Stantderbuyten ‘.

In Standdaarbuiten heerst een echt dorpsgevoel. Op de Markt bevinden zich het voormalig gemeentehuis en de Johannes de Doperkerk, welke in de oorlog zijn spits is kwijtgeraakt. Verderop staat een stenen korenmolen genaamd Persephone. In deze molen is een informatiecentrum over gierzwaluwen ingericht. Standdaarbuiten is beroemd om de prachtige verlichte optocht op carnavalszaterdag. Daarnaast is er de jaarlijkse Dorpsweek met verschillende activiteiten en ter afsluiting een jaarmarkt.