Initiatiefsubsidie Vitale en cultuurrijke samenleving

Als u bijzondere projecten of activiteiten organiseert voor specifieke doelgroepen om extra in te zetten op het bevorderen van sport, bewegen en cultuurbeoefening, en u voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan kunt u in aanmerking komen voor een Initiatiefsubsidie Vitale en Cultuurrijke samenleving. De bijzondere projecten of activiteiten behoren volgens de statuten niet tot de reguliere bezigheden van uw organisatie.

Specifieke doelgroepen

De bijzondere projecten of activiteiten moeten georganiseerd worden voor personen uit een specifieke doelgroep:

 • Jeugd 2-18 jaar
 • Gepensioneerden
 • Mensen met een beperking

Aanvragen

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • Plan van aanpak
 • Begroting van de activiteit

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag maatschappelijk initiatief indienen. Het aanvraagformulier hiervoor vind u op de pagina 'Uw maatschappelijk initiatief indienen'

Meenemen

Als u een subsidie aanvraagt, gaan we een afspraak met elkaar aan. U ontvangt een financiële bijdrage:

 • Wij ontvangen een verslag met foto van het evenement
 • Worden wij genoemd in communicatie uitingen rondom de activiteit.
 • Kan een evaluatie plaatsvinden over de effectieve inzet van de ontvangen subsidie.
 • Kunnen aanvullende verplichten aan de subsidieontvanger worden opgelegd.

Voorwaarden

 • De subsidie moet worden aangevraagd door een rechtspersoon (vereniging of stichting)
 • De activiteit is een samenwerking tussen verschillende organisaties (sport-cultuurverenigingen, scholen etc.)
 • De activiteit is gericht op:
  • Het laten kennismaken met sport en of cultuur door 1 of meerdere van de specifieke doelgroepen, en/of;
  • Het geleiden van 1 of meerdere specifieke doelgroepen naar een sport of cultuurvereniging en/of;
  • Kwaliteitsverbetering van een bestaand sport- of cultuuraanbod voor specifieke doelgroepen zodat sport en/of cultuur op hoger niveau kan worden beoefend, en/of;
  • Het verlagen van de drempel voor sportbeoefening voor specifieke doelgroepen.
 • De activiteit heeft geen winstoogmerk
 • Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend.
 • De aanvraag moet uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend. De aanvraag moet dan compleet zijn.

Subsidiehoogte

 1. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld
 2. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de kosten van de activiteit
 3. Bij het bereiken van het subsidieplafond is de volgorde van ontvangst door de gemeente bindend.

Verantwoording

De aanvrager dient inzicht te geven in de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de subsidiabele kosten.

De regeling

Alle regels en voorwaarden rondom de evenementensubsidie zijn vastgelegd in de lokale regelgeving

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail vrijwilligeinzet@moerdijk.nl.