Ernstige hinder: geluidsklachten of geurklachten

Geen grote incidenten, maar sommige gevallen van overlast kunnen toch zorgen voor ernstige hinder. Zoals: stankoverlast, geluidoverlast, luchtverontreiniging, lichtoverlast, bodemverontreiniging. Wat moet u doen?

Geen grote incidenten, maar sommige gevallen van overlast kunnen toch zorgen voor ernstige hinder. Bijvoorbeeld:

  • Stankoverlast
  • Geluidoverlast
  • Luchtverontreiniging
  • Lichtoverlast
  • Bodemverontreiniging

Wat moet ik doen?

Deze gevallen van overlast van met name bedrijven of evenementen meldt u bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant: Telefoon 073-6812821. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gevallen van (milieu)overlast door stank, geluid, bodem- en luchtverontreiniging of lichthinder worden behandeld door de toezichthouder van de Omgevingsdienst. Is de oorzaak gevonden, dan kijkt hij of er een snelle oplossing is om de overlast te beperken of helemaal te verhelpen. Kijk voor meer informatie op www.milieuklachtencentrale.nl.

Is er sprake van een incident dat een grote(re) impact kan hebben op u of uw omgeving, waarover meerdere meldingen binnenkomen, dan berichten we zo snel mogelijk over de stand van zaken via www.moerdijk.nl, en/of www.omwb.nl.