Moerdijk

In 2019 is gestart met de realisatie van de speelplekken in de bebouwde kom van dorp Moerdijk.

Wat is er tot nu toe gebeurd in dorp Moerdijk?

Met de realisatie van het nieuwe Dorpshart is er een prachtige speelplek voor alle leeftijden gekomen. Toch zijn er voor kinderen tot 6 à 8 jaar nog drie extra speelplekken nodig. Tijdens de inspraakavonden in dorp Moerdijk in mei 2018 en februari 2019 hebben we samen met de inwoners deze speelplekken besproken. Wat zijn mogelijke locaties en wat zijn de eisen en wensen voor de verschillende speelplekken? 

Op basis hiervan is het volgende besloten. De bestaande speelplek aan de Koning Haakonstraat wordt opgeknapt. Bij de Visserstraat en het Schapenpad komen nieuwe speelplekken. De bestaande speelplek aan de Grintweg wordt opgeheven.

Eind augustus 2019 waren de ontwerpen voor de drie speelplekken klaar en konden inwoners hier nog een laatste keer op reageren. Met de opmerkingen die de inwoners hebben gemaakt wordt geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden in de realisatie.

In februari 2020 zijn deze drie speelplekken gerealiseerd: