Gemeentelijk Waterplan

Het rioleringsbeleid van de gemeente Moerdijk ligt vast in het Gemeentelijk Waterplan, samen met andere zaken rondom het gemeentelijk waterbeheer.

Het Gemeentelijk Waterplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Moerdijk. In dit wettelijk verplichte plan, dat is opgesteld door de rioolbeheerders van Moerdijk, laat de gemeente ook zien welke aanpassingen nodig zijn in het stedelijk water voor de toekomst.

U vindt het Gemeentelijk Waterplan op onze website.