Ingediende Woo-verzoeken

Hieronder vindt u een samenvatting van de ingediende Woo-verzoeken per 1 mei 2022 waarover een besluit is genomen.

Hieronder vindt u een samenvatting van de ingediende Woo-verzoeken per 1 mei 2022 waarover een besluit is genomen.

Wilt u toch meer informatie over één van de Woo-verzoeken? Mail dan naar woo@moerdijk.nl

9 april 2024 - Documenten werkzaamheden Krugerstraat Klundert

Verzoek

Verzoek d.d. 9 april 2024 om informatie/ documenten rondom het project riolering vervanging van de Krugerstraat te Klundert inclusief plan, besluitvorming en communicatie rondom dit project.

Besluit

Besluit d.d. 7 mei 2024: alle informatie en documenten zijn verstrekt.

17 juni 2024 - Documenten project 't Hooft in Klundert

Verzoek

Verzoek d.d. 17 juni 2024 om informatie / documenten rondom het project ’t Hooft in Klundert.

Besluit

Besluit d.d. 4 juli 2024: alle informatie en documenten zijn verstrekt.

25 april 2024: Kinderopvangtoeslagaffaire

Verzoek

Verzoek: vraag of de gemeente gebruik maakt van externe organisaties of inhuur inzake brede ondersteuning aan gedupeerden van de kinderopvantoeslagaffaire en welke dat zijn.

Besluit

Besluit: de beschikbare informatie is verstrekt inclusief een toelichting
 

4 april 2024: Verzoek inzake besluitvorming fietspad Zevenbergseweg in Klundert

Verzoek

Verzoek d.d. 4 april 2024 om documenten rondom de besluitvorming over de aanleg en verwijdering van een fietspad langs de Zevenbergseweg in Klundert.

Besluit

Besluit d.d. 4 juni 2024: alle aanwezige documenten zijn verstrekt.

30 april 2024 - Verzoek informatie brandweerkazerne Willemstad

Verzoek

Verzoek d.d. 30 april 2024 om informatie over de nieuwe locatie van de brandweerkazerne Willemstad.

Besluit

Besluit d.d. 27 mei 2024: informatie en documenten zijn verstrekt.

4 maart 2024 - Vergunningen Resort Waterweelde

Verzoek

Verzoek inzake vergunningen voor ontwikkelingen Resort Waterweelde.

Besluit

Besluit 13 maart 2024: Er is geen vergunning aangevraagd of verleend in de jaren 2022, 2023 of 2024.

15 januari 2024 - Overleg huisvesting arbeidsmigranten

Verzoek

Verzoek inzake overleg huisvesting arbeidsmigranten locatie Hopmans Zevenbergen

Besluit

Besluit d.d. 1 februari 2024: de gevraagde documenten zijn verstrekt

3 november 2023 - Documenten evenementen

Verzoek

Verzoek dd 3 november 2023: aanleveren dataset hergebruik documenten evenementen

Besluit

Besluit dd 30 januari 2024: de dataset is toegestuurd

27 september 2023 - WOZ

Verzoek

Verzoek d.d. 27-09-2023 over het onderwerp WOZ.

Besluit

Besluit d.d. 18 oktober 2023 er is niet voldaan aan het preciseringsverzoek, hierom zijn de stukken niet verstrekt.

1 oktober 2023 - Bodemverontreiniging

Verzoek

Verzoek d.d. 01-10-2023 over het onderwerp bodemverontreiniging.

Besluit

Besluit d.d. 30 oktober 2023 er is niet voldaan aan het preciseringsverzoek, hierom zijn de stukken niet verstrekt.

11 juli 2023 - Documenten over het onderwerp 'verkeersbesluit'.

Verzoek

Verzoek d.d. 11 juli 2023 om over het onderwerp ‘verkeersbesluit’, met als omschrijving verzoek de vermelding ‘Molenstraat, Zevenbergen, achter de Hema’ en als gevraagde documenten ‘alles’.

Besluit

Besluit d.d. 21 augustus 2023 alle informatie en documenten zijn openbaar en verstrekt met een link naar de internetpagina of als document.

14 augustus 2023 - Reconstructie plantvakken in de Lint Zevenbergen

Verzoek

Verzoek d.d. 14 augustus 2023 om informatie / documenten rondom de reconstructie van de plantvakken in de Lint Zevenbergen.

Besluit

Besluit d.d. 23 augustus 2023: alle informatie en documenten zijn verstrekt.

19 december 2022 - Verzoek documenten brand aan de Huijzersdijk

Verzoek

Verzoek d.d. 19 december 2022 om alle documenten rondom de brand aan de Huizersdijk.

Besluit

Besluit d.d. 3 januari 2023: deels al openbare informatie via de website en deels verstrekt.

16 december 2022 - Asbestonderzoek brand aan de Huizersdijk

Verzoek

Verzoek d.d. 16 december 2022 om het asbestonderzoek van de brand aan de Huizersdijk.

Besluit

Bericht 22 december 2022: dit rapport staat op de website van de gemeente en is al openbaar.

7 december 2022 - Gevestigd voorkeursrecht perceel Zevenbergen I 2824

Verzoek

Verzoek 7 december 2022 betreffende het gevestigde voorkeursrecht op perceel Zevenbergen I 2824.

Besluit

Verzoek is aangehouden en vervolgens ingetrokken.

14 november 2022 - Documenten parkeren van een camper

Verzoek

Verzoek d.d. 14 november 2022 om alle documenten rondom het parkeren van een camper.

Besluit

Besluit d.d. 23 november 2022: alle meldingen, gedaan via de Buiten-Beter-app zijn geanonimiseerd verstrekt.

9 t/m 14 november 2022 - Verzoeken (8) betreffende plannen huisvesting arbeidsmigranten

Verzoek

Verzoeken 9 t/m 14 november 2022 (8 verzoeken) betreffende de plannen voor huisvesting arbeidsmigranten.

Besluit

Besluit d.d. 17 januari 2023: alle documenten zijn geanonimiseerd verstrekt. De e-mailcorrespondentie volgt later.

20 oktober 2022 - Documenten rondom renovatie St. Janstraat/Oude Kerkstaat in Standdaarbuiten

Verzoek

Verzoek d.d. 20 oktober 2022 om alle documenten rondom de renovatie St. Janstraat/ Oude Kerkstraat in Standdaarbuiten.

Besluit

Besluit d.d. 14 november 2022: alle aanwezige informatie is gegeven.

18 oktober 2022 - Besluitvorming rondom wegonderhoud Krukweg in Moerdijk

Verzoek

Verzoek d.d. 18 oktober 2022 om alle besluitvorming rondom het wegonderhoud bij de Krukweg in Moerdijk.

Besluit

Besluit d.d. 9 november 2022: alle aanwezige informatie is gegeven.

21 september 2022 - Huurovereenkomst Stadhuis Klundert

Verzoek

Verzoek d.d. 21 september 2022 om de huurovereenkomst voor het Stadhuis Klundert.

Besluit

Besluit d.d. 28 september 2022: de huurovereenkomst is geanonimiseerd toegestuurd.

15 september 2022 - Verzoek correspondentie cliënt met gemeente afgelopen 5 jaar

Verzoek

Verzoek d.d. 15 september 2022 door een gemachtigde voor alle correspondentie van zijn cliënt met de gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Besluit

Besluit d.d. 28 november 2022: dit is geen Woo-verzoek, maar een verzoek om informatie en deze informatie is alleen aan de verzoeker gegeven. Dit is geen openbaarmaking voor iedereen.

14 september 2022 - Verzoek documenten nieuwe opvanglocaties asielzoekers

Verzoek

Verzoek d.d. 14 september 2022 om alle documenten rondom nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers binnen de gemeente.

Besluit

Besluit d.d. 16 november 2022: alle documenten, met uitzondering van persoonsgegevens, zijn verstrekt.

13 september 2022 - Sloop- en bouwvergunning van De Borgh

Verzoek

Verzoek d.d. 13 september 2022 om de sloop- en bouwvergunning van De Borgh.

Besluit

Besluit d.d. 15 september 2022: er is geen vergunning ingediend of verleend.

25 augustus 2022 - Toelichting uitgaven voor Jeugdzorg

Verzoek

Verzoek d.d. 25 augustus 2022 om toelichting op diverse uitgaven voor jeugdzorg.

Besluit

Besluit d.d. 6 oktober 2022: de toelichting is verstrekt met diverse verwijzingen naar websites.

17 augustus 2022 - Verzoek adressen waarvoor onttrekkingsvergunning is verleend

Verzoek

Verzoek d.d. 17 augustus 2022 voor alle adressen binnen de gemeente waarvoor een onttrekkingsvergunning in verband met kamerhuur is verleend.

Besluit

Besluit d.d. 25 augustus 2022: de gemeente heeft geen enkele vergunning verleend.

9 augustus 2022 - Documenten afstemming bestemmingsplan BCT in Zundert

Verzoek

Verzoek d.d. 9 augustus 2022 om alle documenten over de afstemming tussen de gemeente Zundert en de gemeente Moerdijk over het bestemmingsplan BCT in Zundert.

Besluit

Besluit d.d. 27 september 2022: alle aanwezige documenten hierover zijn verstrekt.

26 juli 2022 - Correspondentie werkzaamheden Zevenbergen 4e kwartaal 2020

Verzoek

Verzoek d.d. 26 juli 2022 om alle correspondentie tussen de projectleider en de gemeente inzake de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen over het vierde kwartaal 2020.

Besluit

Besluit d.d. 23 december 2022: alle aanwezige correspondentie is verstrekt met uitzondering van die documenten waarop door de gemeenteraad geheimhouding is opgelegd.

26 juli 2022 - Correspondentie werkzaamheden haven Zevenbergen 4e kwartaal 2020

Verzoek

Verzoek d.d. 26 juli 2022 om alle correspondentie tussen de projectmanager en de gemeente inzake de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen over het vierde kwartaal 2020.

Besluit

Besluit d.d. 23 december 2022: alle aanwezige correspondentie is verstrekt met uitzondering van die documenten waarop door de gemeenteraad geheimhouding is opgelegd.

25 juli 2022 - Verzoek rapporten werkzaamheden haven Zevenbergen (Sweco)

Verzoek

Verzoek d.d. 25 juli 2022 om alle rapporten en correspondentie van het onderzoek, uitgevoerd door Sweco betreffende de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen.

Besluit

Besluit d.d. 22 september 2022: alles wat bij de gemeente aanwezig is, is verstrekt, met uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie.

25 juli 2022 - Verzoek rapporten werkzaamheden haven Zevenbergen (KiwaKoac)

Verzoek

Verzoek d.d. 25 juli 2022 om alle rapporten en correspondentie van het onderzoek, uitgevoerd door KiwaKoac betreffende de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen.

Besluit

Besluit d.d. 21 september 2022: alles wat bij de gemeente aanwezig is, is verstrekt, met uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie.

25 juli 2022 - Verzoek rapporten werkzaamheden haven Zevenbergen (Hadrieëm)

Verzoek

Verzoek d.d. 25 juli 2022 om alle rapporten en correspondentie van het onderzoek, uitgevoerd door Hadrieëm betreffende de werkzaamheden rondom de haven Zevenbergen.

Besluit

Besluit d.d. 21 september 2022: alles wat bij de gemeente aanwezig is, is verstrekt, met uitzondering van bedrijfsgevoelige informatie.

20 juli 2022 - Aanwezigheid persoonlijke documenten bij gemeente

Verzoek

Verzoek d.d. 20 juli 2022: Een inwoner heeft inzage gevraagd in alle documenten die over hem aanwezig zijn bij de gemeente

Besluit

Besluit d.d. 2 augustus 2022: alles wat de gemeente had is meegedeeld.

1 september 2022 - Stabiliteit van de bomen in de Burgemeester van Akenstraat in Zevenbergen

Verzoek

Verzoek d.d. 1 september 2022: Verzoek om het onderzoek naar de stabiliteit van de bomen in de Burgemeester van Akenstraat in Zevenberge

Besluit

Besluit d.d. 7 september 2022:Het onderzoeksrapport is toegestuurd met uitzondering van de aanwezige persoonsgegevens van derden

25 mei 2022 - Correspondentie plan Elim in Willemstad

Verzoek

Verzoek d.d. 25 mei 2022 om alle correspondentie tussen de gemeente en de provincie Noord-Brabant over het plan Elim in Willemstad.

Besluit

Besluit d.d. 21 juni 2022: alle beschikbare documenten zijn toegestuurd

1 juli 2022 - Alle meldingen te hard rijden/negeren van inrijverbod voor vrachtverkeer van de afgelopen 5 jaar in de kern Moerdijk

Verzoek

Verzoek d.d. 01 juli 2022 om alle meldingen van te hard rijden en het negeren van het inrijverbod voor vrachtverkeer van de afgelopen 5 jaar in de kern Moerdijk.

Besluit

Besluit d.d. 26 juli 2022: met uitzondering van de persoonsgegevens van derden zijn de meldingen verstrekt. Omdat er een fout in het systeem zit, is de lijst niet volledig. Hier wordt aan gewerkt en een update volgt later.

23 mei 2022 - Ontsluitingsweg Westschans Klundert

Verzoek

Verzoek d.d. 23 mei 2022 om alle documentatie en onderzoeken met betrekking tot de ontsluitingsweg Westschans Klundert.

Besluit

Besluit d.d. 22 juni 2022, aangevuld op 2 augustus 2022, inhoudende het toezenden van de beschikbare documentatie en onderzoeken