Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is niet altijd even duidelijk zichtbaar. Bij ouderenmishandeling doet iemand iets waardoor de oudere persoon lijdt.

Onder mishandeling van een ouder persoon wordt verstaan: ‘Al het handelen of het nalaten van handelen van al degene die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk zal lijden, en waarbij de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.'

Lichamelijke mishandeling is het meeste bekend, zoals slaan en schoppen. Maar financieel misbruik komt het vaakst voor bij ouderen. Dat is wanneer anderen zonder toestemming geld of spullen gebruiken van de oudere. Vaak bestaat er een afhankelijkheid in de relatie met elkaar. Met het ouder worden verandert de balans in het systeem waar we onderdeel van zijn. Zeker als afhankelijkheid een rol gaat spelen heeft dat effect op iedereen die betrokken is.

Maar ook geestelijke mishandeling, zoals schelden of dreigen met geweld, en seksuele mishandeling komen voor. Bij verwaarlozing wordt de oudere niet goed verzorgd of krijgt te weinig eten. Ook dat zijn vormen van ouderenmishandeling. Het komt overal voor. Onder theoretisch- en praktisch opgeleiden mensen, allochtonen en autochtonen inwoners en in verschillende welstandsklassen. Alle vormen van huiselijk geweld is strafbaar, altijd!

Helaas gaat het zelden tot nooit vanzelf over. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is op te stoppen. Heeft u het idee dat er iets niet klopt en maakt u zich zorgen? Blijf er niet mee rondlopen! U kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen.

Kijk voor meer informatie op de website van Ik vermoed huiselijk geweld in mijn omgeving en Veilig Thuis.

Ontspoorde mantelzorg

Mantelzorg is vrijwillige zorg, meestal verleend door een naaste, vaak uit liefde en genegenheid. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, als mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aan kunnen, lopen ze het risico om te ontsporen in gedrag dat ze zelf liever niet zouden willen vertonen. Per ongeluk te veel of verkeerde medicatie toedienen of vastmaken in bed. Ouderenmishandeling is vaak het gevolg van langdurige druk op de zorg en daarmee overbelasting van de mantelzorger. Let op; opzettelijke mishandling komt hierin ook voor.

Interactieve voorstelling Ouderenmishandeling

Met het ouder worden verandert de balans in het systeem waar we onderdeel van zijn. Zeker als afhankelijkheid een rol gaat spelen heeft dat effect op iedereen die betrokken is: de oudere zelf, de partner, (klein)kinderen en (professioneel) netwerk! Dit proces is kwetsbaar en kán leiden tot een vorm van ouderenmishandeling. Wat niet alleen lichamelijke of psychische mishandeling is, maar ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik.

Het komt overal voor; in huiselijke kring (door partners, familie of vrienden) maar ook in een zorginstelling (door beroepskrachten) én in alle lagen van onze bevolking. Door onder andere langer thuis wonen, wordt de zorg steeds zwaarder en komt er druk te staan op de relaties binnen het gezin of het netwerk.

U staat in contact met (kwetsbare) ouderen die (langer) thuis wonen. Juist uw oplettende blik kan voor hen het verschil maken! De realiteit is wel dat signaleren van zorgwekkende situaties over mogelijke ouderenmishandeling, bij de meeste van ons, weerstand oproept. Het is een menselijke reactie om je af te wenden van de situatie of je er onbesuisd in te storten. Wij hebben door middel van een interactieve voorstelling handvatten geboden om hiermee om te gaan. Praat erover en luister, hoor elkaar!

Nieuws