Werk aan Kasteeltuin in Zevenbergen start

Geplaatst: 7-10-2016

Deze week starten de werkzaamheden aan de Kasteeltuin in Zevenbergen. Als onderdeel van de centrumontwikkeling wordt in de Kasteeltuin een groene parkeerplaats aangelegd met een bloementuin en een aantrekkelijke wandel- en fietspromenade richting het centrum. De uitvoering is in handen van de regionale bouwcombinatie De Krom B.V. & Krinkels B.V. Naar verwachting zijn de werkzaamheden nog voor de kerst afgerond.

Werkzaamheden in drie fases

De werkzaamheden aan de Kasteeltuin vinden plaats in drie fasen. In de eerste fase wordt het riool aangelegd en de grond bouwrijp gemaakt. In de tweede fase wordt de fundering aangelegd en volgt de bestrating. Dit is een bijzonder proces omdat er gebruik wordt gemaakt van een duurzame manier om het regenwater af te voeren. Tot slot worden de vijf bouwkavels op juiste grondhoogte gebracht. De derde en tevens afrondende fase bestaat uit het aankleden van de Kasteeltuin. Er is een aantrekkelijke groene inrichting ontworpen met daarin onder andere 30 grote bomen. Als kers op de taart wordt de kasteelpoort geplaatst, een zes meter hoge toren die straks als blikvanger fungeert in de Kasteeltuin.

Uitvoering

Bouwcombinatie De Krom B.V. uit Etten-Leur & Krinkels B.V. uit Wouw is verantwoordelijk voor de uitvoering. “Dat wij op het oudste stukje van Zevenbergen de start van de centrumontwikkeling mogen realiseren, daar zijn wij best wel trots op!”, vertelt aannemer Johan de Krom. “We proberen bij de realisatie zoveel mogelijk met lokale en regionale bedrijven samen te werken, op die manier willen we de omgeving erbij betrekken.” Ook omwonenden worden nauw betrokken bij de werkzaamheden. In september vond al een informatiebijeenkomst plaats, waar de planning en werkzaamheden uitvoerig zijn besproken. Daarnaast zijn de werkzaamheden op de voet te volgen via de facebookpagina. Omwonenden kunnen daarnaast met vragen terecht bij uitvoerder Dennis van de Luijtgaarden via 06-13136713.

Ook wethouder Jaap Kamp is enthousiast ‘We gaan nu echt feitelijk van start met de verfraaiing van het centrum. Dit is een geweldig moment’.

Realisatiefase van start

De parkeerplaatsen op de Kasteeltuin vervangen een deel van de plekken op de Markt en de haven. Daarmee vormt realisatie van de Kasteeltuin een belangrijk onderdeel en het eerste uitvoerende werk in de totale centrumontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl/kasteeltuin.