‘West-Brabant werkt met Talent’: alle pijlen op talenten in de regio

Geplaatst: 2-2-2021

Op 1 januari 2021 is het nieuwe arbeidsmarktprogramma van de Regio West-Brabant gestart: ‘West-Brabant werkt met talent’. De gedachte is: arbeidstalenten in West-Brabant vormen de basis voor een gezonde economie en arbeidsmarkt. Daarom richt ‘West-Brabant werkt met talent’ zich op de talenten van onze regionale arbeidsmarkt en hoe die aan te trekken, te benutten, te ontwikkelen én te behouden. Hoe werkt dat in de praktijk?

Coronafonds

Met behulp van de provincie Noord-Brabant is Regio West-Brabant een Coronafonds gestart. Hiermee worden projecten gefinancierd die bijdragen aan het behouden en ontwikkelen van talent. Meer informatie hierover is te vinden bij het subsidieloket: RWB | Subsidieloket (azureedge.net).

Dit gaat volgens vier pijlers:

  1. Talent aantrekken
  2. Talent benutten
  3. Talent ontwikkelen
  4. Talent behouden 

Groot aantal partners

Een groot aantal partners werkt mee aan de regionale aanpak en uitvoering van de arbeidsmarktprojecten. Al deze partners hebben samen een enorme denkkracht die wordt gebruikt voor het bedenken van innovatieve oplossingen voor de gevolgen van de arbeidsmarkt.   

De aanvragen voor de projecten kunnen ingediend en uitgevoerd worden door multi-helix partijen uit de regionale samenwerking, namelijk: overheid, werkgevers, werknemers en/of onderwijs (minimaal 2 samenwerkingspartners). Maar ook de toekenning van ingediende projecten wordt gezamenlijk bepaald door een gemengde toetsingscommissie.  Elke partij beoordeelt vanuit het gemeenschappelijke regionale belang.    

Wendbare arbeidsmarkt

De Regio West-Brabant werkt aan een wendbare arbeidsmarkt met plaats voor iedereen en voldoende arbeidskrachten voor economische groei. Voor het realiseren van de regionale arbeidsopgave worden dus projecten uitgevoerd door samenwerkingspartners uit de regio. De projecten hebben allemaal een voorzitter om de voortgang te bewaken en een breed netwerk aan deelnemers.