2021 en 2022: bijzondere themajaren met volop kansen

Geplaatst: 2-7-2021

Wist u al dat 2021 en 2022 bijzondere jaren zijn? Lees meer over wat deze jaren zo interessant maakt en welke thema’s we daaraan hebben verbonden.

600 jaar Elisabethsvloed

In 1421 vond de verwoestende Elisabethsvloed plaats. Een overstroming die ook onze omgeving compleet veranderde. Zo ontstond de Biesbosch door deze vloed en verloor Zevenbergen zijn positie aan het open water. Met als gevolg een zoektocht naar een nieuw bestaansrecht en de opkomst van de suiker- en vlasindustrie.

Nu, 600 jaar na de Elisabethsvloed, staan we stil bij deze gebeurtenis in zowel 2021 als in 2022. Hoe? Met activiteiten die in het teken staan van de vloed, de ontstaansgeschiedenis van het Zuid-West Nederlandse landschap en de band met het water als vriend en vijand. Op de website 600jaarElisabethsvloed.nl vindt u meer informatie.

Zelf deelnemen?

Wilt u ook deelnemen aan dit themajaar en een activiteit passend bij het themajaar aanbieden? Meld dit dan vooral aan bij de organisatie via 600jaarElisabethsvloed.nl/aanmelden

Herdenking rampjaar 1672

In 2022 is het 350 jaar geleden dat ons land werd aangevallen door de Franse Zonnekoning, de Engelse vloot en twee Duitse bisschoppen. Het volk was redeloos, de regering radeloos en het land leek reddeloos, maar dankzij de inzet van de vestingsteden en waterlinies werd de vijand tegengehouden. De impact van de oorlog was echter enorm: het Rampjaar 1672 betekende het einde van de Gouden Eeuw.

Nationale Rampjaarherdenking

Omdat in het Rampjaar vooral de vestingsteden het zwaar te verduren kregen door bezetting, verwoesting, brandstichting en inundaties, wordt 2022 het jaar van de Nationale Rampjaarherdenking. Van Bourtange in Groningen tot Wittem in Zuid-Limburg, van Hellevoetsluis tot Eibergen in Gelderland en ook Willemstad in Noord-Brabant! Alle betrokken provincies en erfgoedorganisaties nemen hieraan deel.

Groots programma

Naast herdenkingen omvat het programma onder andere concerten, theaterproducties, exposities, re-enactmentfestivals en publicaties. Zo maakt de NPO een docuserie over het Rampjaar en de Maand van de Geschiedenis heeft het thema Rampjaar gekozen voor een landelijke campagne in oktober 2022.

Deelnemen mogelijk!

Lijkt het u leuk om deel te nemen aan dit themajaar en hier een activiteit voor te organiseren? Neem dan contact op met VVV Moerdijk door te e-mailen naar vvv@moerdijk.nl t.a.v. Corianne Bartels.