Drie gebiedsgerichte ondernemersfondsen in Moerdijk

Geplaatst: 8-4-2021

Moerdijk heeft sinds 2020 drie ondernemersfondsen: in de centra van Zevenbergen en Klundert en een voor heel Fijnaart. De ondernemersverenigingen van Zevenbergen en Fijnaart en Klunderts Ondernemers Kontakt staan aan het roer van de fondsen. Doel is om tot meer gezamenlijke investeringen in de centra te komen en om de onderlinge samenhang tussen de ondernemers te versterken.

Sinds de start hebben de ondernemersfondsen al verschillende plannen gemaakt. Bijvoorbeeld de eerste begroting/jaarplan voor het jaar 2020, maar ook meerjarenplannen/begrotingen om vooruit te kijken naar de toekomst. Samen en individueel hebben de ondernemersfondsen goede stappen gezet. Van het maken van de plannen, tot groei in betrokkenheid onder de lokale ondernemers: allemaal elementen die gaan bijdragen aan het succes. 

De eerste stappen zijn dus al gezet en in uitvoering. Corona zorgde er helaas ook hier voor dat sommige zaken moesten worden uitgesteld, maar dit betekent niet dat er even niks gebeurde. Waar mogelijk gaat de vereniging verder in de uitvoering van het fonds. Zo is er in Zevenbergen een behoefteonderzoek onder stakeholders (verenigingen, stichtingen, scholen, ondernemers en gemeente) en inwoners gehouden. Dit onderzoek moet het DNA van Zevenbergen kenmerken als basis voor de citymarketing. Daarnaast is er in Fijnaart gestart met een eerste upgrade van aankleding van Fijnaart in de wintermaanden en heeft Klundert feestverlichting aangeschaft.

Wilt u als ondernemer participeren in een van de lokale ondernemersfondsen, of heeft u vragen? Neem dan contact op met de ondernemersvereniging die het fonds beheert:

Of neem contact op met accountmanager Tom Beening van de gemeente Moerdijk via tom.beening@moerdijk.nl.

Informatie over deze fondsen en totstandkoming hiervan vindt u op moerdijk.nl/ondernemersfonds