Inventarisatie begraafplaats Klundert

Geplaatst: 11-9-2017

De gemeente Moerdijk gaat in april 2018 de gedenkstenen op de muurtjes van de begraafplaats Klundert verwijderen. Het gaat hier om gedenkstenen die hebben gestaan op graven die in het verleden zijn geruimd. Omdat de begraafplaats in Klundert te kampen heeft met ruimtegebrek is besloten om deze muurtjes te verwijderen zodat in de toekomst nieuwe graven gerealiseerd kunnen worden.

Op de overzichtsfoto’s bij de gedenkstenen kunt u zien om welke gedenkstenen het gaat.

Bent u een familielid van één van de personen die op deze gedenkstenen staat? Neem dan contact op met de gemeente Moerdijk via telefoonnummer 14 0168; tijdens het telefonisch spreekuur op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.00 uur. Wij willen namelijk van u weten of u de gedenksteen in bezit wilt krijgen of dat deze door ons vernietigd mag worden.

U heeft tot 1 april 2018 de gelegenheid om dit aan ons te laten weten. De gedenkstenen die niet door familie worden meegenomen of waar niemand op heeft gereageerd, worden door de gemeente Moerdijk vernietigd.

Foto's