Meest gestelde vragen: Blauwe zone Zevenbergen

De centrumontwikkeling Zevenbergen en de werkzaamheden die daarvoor uitgevoerd gaan worden zijn van grote invloed op de parkeersituatie in het centrum van Zevenbergen. Waar nu het middenterrein van de Noord- en Zuidhaven o.a. wordt gebruikt als parkeerplaats, stroomt eind 2020 het water door de nieuwe haven. Deze parkeerplekken komen per 9 april allemaal te vervallen. Het op dat moment aanpassen en uitbreiden van de blauwe zone moet de doorstroming en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in het centrum bevorderen.

De blauwe zone wordt groter dan in de huidige situatie. Vanaf het moment dat de bouwhekken op 9 april geplaatst worden gaat de blauwe zone gelden voor de volgende straten: 

 • Ambachtsgang
 • Beursgang
 • Brouwerijgang
 • Brouwerstraat
 • Brugstraat
 • Dijkstraat
 • Doelstraat
 • Ellenboog
 • Havengang
 • Kerkstraat
 • Langenoordstraat
 • Markt
 • Molenstraat
 • Nieuwe Kerkstraat
 • Noordhaven
 • Oude Kerkstraat
 • 1e deel Stoofstraat (nr. 2)
 • Van der Putgang
 • Van de Werkstraat
 • 1e deel Van Steelandstraat (nr. 2)
 • Zuidhaven

De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00-18.00h en de parkeertijd is maximaal één uur. Dit moet u aangeven door een parkeerschijf zichtbaar voor uw voorruit te plaatsen. Let op: in de huidige situatie is de parkeertijd in de blauwe zone 2 uur. Om de doorstroming van parkeerplekken te bevorderen in de blauwe zone wordt deze naar 1 uur teruggebracht. .

De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 18:00.

Vanaf 1 maart kun u een ontheffing aanvragen via https://www.moerdijk.nl/blauwe-zone-centrum-Zevenbergen. Als u vanaf 9 april wilt beschikken over de ontheffing, wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk uw ontheffing bij ons aan te vragen. Wij doen ons uiterste best om uw ontheffing voor 9 april te verlenen. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een ontheffing.

Alleen bewoners binnen de blauwe zone in het centrum van Zevenbergen hebben de mogelijkheid om per adres één parkeerontheffing aan te vragen. De volgende voorwaarden gelden hierbij:

 • U bent woonachtig aan de blauwe zone in het centrum van Zevenbergen 
 • U hebt geen eigen parkeergelegenheid aan huis 
 • Het gemotoriseerde voertuig (met meer dan 2 wielen) staat op uw naam

Op de dagen en tijdstippen dat de blauwe zone geldt wordt u verzocht om een tweede auto te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin. \

Als ondernemer in het centrum van Zevenbergen, krijgt u en uw personeel geen parkeerontheffing. U en uw personeel worden verzocht gebruik te maken van de lang parkeerplekken, buiten de blauwe zone, waaronder de Kasteeltuin. Laden en lossen binnen de voetgangerszone blijft als vanzelfsprekend van kracht in de ochtend van 7.00 tot 11.00 en in de avond van 17.00-19.00h. 

Dit is niet mogelijk. Alleen bewoners woonachtig aan de blauwe zone in het centrum van Zevenbergen kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing.

Het is niet mogelijk om voor uw kinderen een ontheffing aan te vragen.

Eind april 2019 gaan we van start met de graafwerkzaamheden aan de haven. Vanaf 9 april 2019 worden bouwhekken geplaatst op het middenterrein waar de haven gegraven wordt. Hierdoor vervallen de parkeerplekken op het middenterrein. Dit is dan ook hét moment dat de blauwe zone in het centrum wordt aangepast en uitgebreid. 

De gemeente vraagt ondernemers, winkeliers en hun personeel hun auto’s te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin. Daar kunt u de gehele dag parkeren. Laden en lossen binnen de voetgangerszone blijft als vanzelfsprekend van kracht in de ochtend van 7.00 tot 11.00 en in de avond van 17.00-19.00h.

De gemeente vraagt bezoekers om hun auto´s te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin. Daar kunt u de gehele dag parkeren.

Ja, máár er zijn beduidend minder parkeerplekken beschikbaar dan in de huidige situatie. De parkeerplekken in het middenterrein komen direct bij aanvang van het werk op 9 april te vervallen. Voor de rioleringswerkzaamheden langs de panden zullen parkeerplekken tijdelijk niet beschikbaar zijn. De hoeveelheid en de locatie van de parkeerplekken die komen te vervallen tijdens het rioleringswerk verschilt per fase van de werkzaamheden.

Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart bent u vrijgesteld voor de blauwe zone. U mag onbeperkt parkeren mits de kaart voor de ruit ligt. Een ontheffing is dus niet nodig. Dit is bepaald in het landelijke Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 85.

De blauwe zone is voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen, motoren zijn dus vrijgesteld.

Een ontheffing dient aangevraagd te worden voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen, een caravan is dus vrijgesteld. Als men in bezit is van een camper dient wel een ontheffing aangevraagd te worden.

Nee, dat is niet het geval. Met de aanleg nieuwe parkeerterreinen aan de Kasteeltuin (200 parkeerplekken) en aan het begin van de Kerkstraat (40 parkeerplekken) hebben we meer nieuwe parkeerplekken gerealiseerd dan er aan de haven verdwijnen. Beide parkeerplekken liggen op slechts enkele minuten lopen van de winkels en horeca. Ze liggen buiten de blauwe zone, wat betekent dat hier lang geparkeerd kan worden. steld.

ja het is mogelijk om voor werkzaamheden of een verhuizing een tijdelijke ontheffing aan te vragen. Vanaf 1 maart kun u een tijdelijke ontheffing aanvragen via https://www.moerdijk.nl/blauwe-zone-centrum-Zevenbergen.

Dat is niet mogelijk. Vanwege het beperkt aantal parkeerplekken in het centrum wordt u verzocht om uw auto te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin.

Een parkeertermijn van een uur moet de doorstroming en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in het centrum bevorderen. Het aantal parkeerplekken in het centrum van Zevenbergen is bij aanvang van de werkzaamheden en na realisatie van de haven beperkt.

U kunt uw auto dan parkeren op de lang parkeerplekken buiten de blauwe zone, waaronder de Kasteeltuin (200 parkeerplekken) en aan het begin van de Kerkstraat (40 parkeerplekken).