Op weg naar een vitaal centrum Fijnaart

Geplaatst: 30-6-2020

Gemeente Moerdijk start met de selectie van een bureau dat (ons) gaat helpen met het opstellen van een ‘Centrumvisie Fijnaart’. De visie moet leiden tot één of meerdere ontwikkelscenario’s. De uiteindelijke keuze van het adviesbureau wil de gemeente samen met een vertegenwoordiger van inwoners en van ondernemers bepalen. We hebben de voorzitters van de dorpstafel en ondernemersvereniging van Fijnaart gevraagd om zitting te nemen in de selectiecommissie. De selectiecommissie bepaalt welk adviesbureau de ‘Centrumvisie Fijnaart’ mag opstellen.

Binnenkort start de gemeente Moerdijk met de aanbesteding. Er worden drie bureaus uitgenodigd om een plan van aanpak te schrijven. Het bureau dat naar oordeel van de selectiecommissie het beste plan heeft, krijgt de opdracht.

Wensen en ideeën ophalen

Vanuit het programma ‘vitale centra’ investeert de gemeente in het geven van een impuls aan het centrum in Fijnaart dat uitnodigt als ontmoetingsplaats met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen.“Na de zomer gaan we samen met het geselecteerde adviesbureau ophalen welke wensen en ideeën hierover leven bij inwoners, ondernemers en verenigingen in Fijnaart. Vervolgens worden er ontwikkelscenario’s opgesteld om samen te komen tot een vitaal centrum Fijnaart. “Een vitaal centrum kan gemeente Moerdijk immers niet alleen creëren. Daar hebben we onze inwoners, ondernemers en het verenigingsleven van Fijnaart hard bij nodig”, legt wethouder Danny Dingemans uit.

Impuls aan Fijnaart geven

De planning is om begin 2021 de voorkeursontwikkelvariant door de gemeenteraad vast te stellen. Danny Dingemans: “Eigenlijk wilden we dat dit jaar nog doen, maar door de coronacrisis hebben we wat vertraging opgelopen. Belangrijk is bij het opstellen van een ruimtelijk economische visie, en de hierop volgende ontwikkelscenario’s, het overleg met inwoners, ondernemers en verenigingen. Door de huidige beperkingen was dit overleg lastig. Nu zijn de regels tot overleg verruimd. We gaan in ieder geval met elkaar een impuls geven aan een vitaal Fijnaart! Want het is nodig, daar zijn we het allemaal over eens.”