Bestemmingsplan Buitengebied

Voor het buitengebied is op 1 maart 2018 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan is door de uitspraak van de Raad van State op 12 juni 2019 onherroepelijk geworden.

U kunt het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk hier bekijken:

Visie buitengebied

Op 14 juli 2016 is de Visie buitengebied samen met de deelvisies landschapskwaliteitsplan en visie bebouwingsconcentraties vastgesteld door de gemeenteraad. Het versterken en behouden van de kwaliteit van het buitengebied staat in de nieuwe visie centraal. De gemeente schakelt met deze visie naar een ‘ja, mits’ houding ten opzichte van nieuwe initiatieven. Binnen het ‘dynamische afwegingskader’ worden kansen geboden voor initiatiefnemers om te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de kwaliteiten van het landschap. Lees verder.

In dit informatieblad leest u meer over het dynamisch afwegingskader uit de Visie Buitengebied: Informatieblad Visie buitengebied

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

De aanleiding voor de actualisering is aan de ene kant de wettelijke verplichting om iedere 10 jaar bestemmingsplannen te actualiseren. Aan de andere kant is het huidige beleid voor het buitengebied aan vernieuwing toe, onder andere door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.

Vanaf 2004 golden in het buitengebied van de gemeente Moerdijk 4 bestemmingsplannen. Lees verder