Bestemmingsplannen Buitengebied Moerdijk

In het buitengebied van de gemeente Moerdijk gelden momenteel 4 bestemmingsplannen. Het moederplan uit 2004 bevat de basis aan regels en bestemmingen. Vanwege gevoerde procedures en besluiten van hogere overheden (provincie en uitspraken raad van state) is het bestemmingsplan herzien in 2008 (1e herziening) en in 2010 (2e herziening). In de 1e en 2e herziening zijn enkel de regels opgenomen die herzien zijn en dus niet alle regels. Om de regels werkbaar en leesbaar te houden is daarom een werkexemplaar opgesteld waarin u de regels kunt raadplegen zoals ze luiden voor het bestemmingsplan tot en met 2e herziening. De 3e herziening betreft een zogenaamd “postzegelplan”: dit plan en de regels gelden enkel voor de percelen die hierin zijn opgenomen.

Wilt u zeker weten dat u de juiste informatie heeft? Vraag het dan aan het vergunningenloket van de gemeente Moerdijk. Zij weten welke bestemmingsregels er voor uw perceel gelden (met in acht name van gevoerde juridische procedures).

Documenten

Moederplan

Eerste Herziening

Tweede Herziening

Werkexemplaar (pdf, 779 kB): Hierin kunt u de regels raadplegen zoals ze luiden voor het bestemmingsplan tot en met 2e herziening.

Derde Herziening