Klimaatsubsidie

Hittegolven, langere periodes van droogte en stortbuien: door klimaatverandering krijgen we er steeds vaker mee te maken. Met deze subsidieregeling helpt de gemeente Moerdijk inwoners, VVE’s en bedrijven om tuinen en daken in te richten op het veranderend klimaat. Er kan onder meer subsidie worden aangevraagd voor groene daken, regentonnen (en andere waterreservoirs) en maatregelen waarbij tegels worden vervangen door groen of verharding die water doorlaat. Het volledige overzicht van maatregelen waarop u subsidie kunt krijgen, vindt u hieronder onder het kopje 'Hiervoor krijgt u subsidie (overzicht)'.

Onder ‘Voorwaarden’ leest u welke kosten in aanmerking komen voor subsidie. U kunt bijvoorbeeld geen subsidie aanvragen voor kosten die u op dit moment al heeft gemaakt. 

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met E-herkenning

Belangrijk: alle regels en voorwaarden rondom deze subsidie zijn vastgelegd in de Subsidieregeling Klimaatbestendig Moerdijk. Hieronder vindt u een beperkt deel van de voorwaarden. U komt in aanmerking voor subsidie als u volledig aan de voorwaarden voldoet. De regeling kunt u inzien op de Lokale wet- en regelgeving van de overheid of aanvragen via info@moerdijk.nl

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in via één van de knoppen op deze pagina. U levert bij uw aanvraag het volgende aan:

 • Offerte of raming voor de betreffende materialen en of uitvoering van de werkzaamheden. Let op: deze raming moet een exact plan met offerte en prijzen van producten bevatten, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen. 

Als de werkzaamheden zijn uitgevoerd, levert u binnen 10 weken na het verstrekken van de subsidie bewijs aan. Zie hiervoor onder ‘Voorwaarden’

Voorwaarden

Wie kunnen subsidie aanvragen?

 • Huiseigenaren en huurders binnen de gemeente Moerdijk.
 • VVE’s en bedrijven met eigen grond en opstal binnen de gemeente Moerdijk.

Nieuwbouw en volledige renovatie als uitgevoerd door een projectontwikkelaar of woningbouwcorporaties is uitgesloten van deze subsidieregeling.

Als u huurder bent

Huurders en andere gebruikers leggen bij de aanvraag voor een subsidie voor de aanleg van groene daken of andere maatregelen die direct invloed hebben op de opstal de schriftelijke toestemming over van de verhuurder.
Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?Welke kosten in aanmerking komen voor subsidie en welke niet, vindt u in de tabellen hieronder. Tabel 1 geeft de subsidies voor huiseigenaren en huurders, in tabel 2 staan de subsidies voor VVE’s en bedrijven met eigen grond en opstal.

U kunt alleen subsidie aanvragen voor toekomstige werkzaamheden, niet voor maatregelen die al zijn uitgevoerd of ingekocht

 • De werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt, mogen niet eerder worden uitgevoerd dan na het verlenen van de subsidie.
 • De werkzaamheden waarvoor u subsidie aanvraagt moeten worden uitgevoerd binnen 8 weken na het verlenen van de subsidie.

U mag de subsidie combineren met andere subsidies onder voorwaarden

De aanvrager mag de ‘subsidie Klimaatbestendig Moerdijk’ op grond van deze regeling combineren met andere subsidies van rijk, provincie of waterschap (‘stapelen’) mits:

 • de subsidie van het college niet meer bedraagt dan de subsidie die de aanvrager van het rijk, de provincie of het waterschap ontvangt;
 • de totaal gestapelde subsidies niet meer bedragen dan 100% van de totale kosten van de voorgenomen maatregelen en bijbehorende werkzaamheden. 

Bij uw aanvraag laat u de gemeente weten dat u ook elders subsidie aanvraagt of heeft aangevraagd voor dezelfde maatregel:

 • De aanvrager stelt het college ervan in kennis als rijk, provincie of waterschap een subsidie of korting verstrekt voor dezelfde maatregel. 
 • Bij constatering van het ten onrechte hebben ontvangen van de verleende subsidie zal het college besluiten tot lagere vaststelling of intrekking van de subsidieverlening of -vaststelling waarna het college het verstrekte subsidiebedrag terugvordert.

Wilt u met meer mensen uit de buurt maatregelen nemen die goed zijn voor het klimaat of de waterhuishouding? Als u gezamenlijk zo'n initiatief neemt, komt u wellicht in aanmerking voor extra subsidie. Meer hierover leest u op de website van het Buurtnatuur- en Buurwaterfonds Noord-Brabant (link opent in een nieuw venster). 

Wat vragen wij terug?

De facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en de foto van de situatie na uitvoering moet u uiterlijk binnen 10 weken na het verlenen van de subsidie verstrekken aan de gemeente. U levert dan aan:

 • facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen;
 • foto’s van de situatie na uitvoering van de maatregelen.

Let op: als de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden hoger uitvallen dan begroot, heeft u geen recht op een aanvullend subsidiebedrag.

Hiervoor krijgt u subsidie (overzicht)