Inloopmiddag en -avond Hoofdstraat-Driehoefijzersstraat Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 27-3-2018

De eerste stappen van de afrondingsfase (route 3 Hoofdstraat – Driehoefijzersstraat) met het verplanten van zevenentwintig platanen zijn gezet om de leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek verder te verbeteren en het sluipverkeer door het dorp tegen te gaan. Kroeze Infra BV is deze week definitief geselecteerd als uitvoerende aannemer. Op woensdag 4 april is er een inloopmiddag en- avond in de Zevensprong in Zevenbergschen Hoek om de werkzaamheden voor het komende jaar aan belangstellenden toe te lichten.

Inloopmiddag en -avond

Er is op deze dag in de middag en avond tussen 15.00 uur en 17.30 uur en tussen 19.30 uur en 21.30 uur een inloop voor geïnteresseerden in de Zevensprong in Zevenbergschen Hoek. De aannemer Kroeze Infra BV, nutsbedrijven Brabant Water / Enexis en gemeente Moerdijk zijn aanwezig om de plannen en de planning toe te lichten. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen. Wethouder Kamp: ‘We zien uit naar een goede samenwerking met onze partners om de leefbaarheid in Zevenbergschen Hoek verder een impuls te geven en het sluipverkeer door het dorp tegen te gaan.‘

Werkzaamheden aankomende periode

Vanaf maandag 9 april starten de nutsbedrijven vanaf Hoofdstraat nr. 88 met het vervangen van water-, gasleidingen en huisaansluitingen. Vanaf deze locatie werken ze in delen naar de Driehoefijzersstraat toe. We doen er alles aan om de overlast voor omwonenden, ondernemers en bezoekers tijdens de werkzaamheden te beperken.

Moerdijk MeerMogelijk

De leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek is onderdeel van het programma Moerdijk MeerMogelijk. Samen met de werkgroepen hebben we de afgelopen jaren het maatregelenpakket bepaald. Nu gaan we over tot de uitvoering hiervan. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en leefomgeving in Moerdijk-oost. In juli 2009 tekenden Rijk, provincie en gemeente een bestuursovereenkomst om deze plannen te realiseren. Kijk voor meer informatie op www.moerdijkmeermogelijk.nl. Via de website van Moerdijk MeerMogelijk kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief, zodat ze op hoogte blijven van de laatste stand van zaken.