Inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld

Geplaatst: 11-2-2015

Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan en het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Hiermee wordt de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk.

Bekijk het volledige nieuwsbericht op de website van de Provincie Noord-Brabant.