Onderzoeken op locatie voor Noordelijke Randweg Zevenbergen

Geplaatst: 8-11-2018

De aanleg van de Noordelijke Randweg Zevenbergen komt weer een stap dichterbij. Op het tracé van de randweg worden in de periode van november 2018 tot en met januari 2019 door het hiervoor ingehuurde ingenieursbureau verschillende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van niet-gesprongen explosieven, kabels en leidingen, archeologie en bodemgesteldheid.

Een aantal van deze onderzoeken worden op de locatie zelf uitgevoerd. Dit kan op openbaar terrein zijn, maar het zal ook voorkomen dat de specialisten onderzoek zullen moeten doen op het terrein van particulieren. De grondeigenaren hebben hierover een brief ontvangen.
De aanleg van de nieuwe noordelijke Randweg Zevenbergen (de omlegging van de provinciale weg N285) moet in de toekomst zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en rond Zevenbergen. Ook biedt deze weg kansen voor de ontwikkeling van het centrum van Zevenbergen en het gebied Zevenbergen Noord. De aanleg van de Noordelijke Randweg is een samenwerking tussen de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk.
De provincie Noord-Brabant zal er als opdrachtgever alles aan doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. De onderzoeken zullen in een zo kort mogelijke tijdspanne worden uitgevoerd. Zodra deze voorbereidende werkzaamheden en het planologisch proces zijn afgerond en zodra de benodigde gronden in bezit zijn van de provincie, wordt gestart met de aanleg van de nieuwe provinciale weg. De huidige weg zal, na ingebruikname van de nieuwe randweg, worden afgeschaald en ingericht als gemeentelijke weg.
Mocht u naar aanleiding van deze onderzoeken nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Projectteam N285 Randweg Zevenbergen