Ontbinding intentieovereenkomst Kop Roode Vaart

Geplaatst: 27-6-2019

Projectontwikkelaar Van Wanrooij en de gemeente Moerdijk ontbinden de intentieovereenkomst ‘Kop Roode Vaart’. Van Wanrooij deed sinds mei 2016 onderzoek naar de (on)mogelijkheden van herontwikkeling van het gebied ‘Kop Roode Vaart’ tot woningbouwlocatie.

De projectontwikkelaar gaf eind 2018 aan dat het plan voor hen financieel niet haalbaar is. Het college besloot daarop om concessies te doen om het project vlot te trekken. Ondanks de tegemoetkoming van de gemeente blijkt het voor de projectontwikkelaar niet mogelijk om het project haalbaar te maken. Een van de redenen is de hoogte van de grondprijs aan de Generaal Allenweg. Deze gronden zijn van een derde partij. Van Wanrooij heeft de gemeente verzocht om de samenwerking te beëindigen. In goed overleg is de intentieovereenkomst nu ontbonden.

Recent meldde een andere partij zich bij de gemeente. Deze partij wil graag bekijken of er toch mogelijkheden zijn om het gebied te ontwikkelen. Het college besluit binnen enkele maanden of zij met deze partij een verkenning gaat uitvoeren.